logo sion Vaša predstava, spoločná konzultácia, moja realizácia,
spoločná spokojnosť
logo trebunak

Kŕmenie holubov - Blog o holuboch

 

I.    VÝŽIVA  A  KŔMENIE  POŠTOVYCH  HOLUBOV

 

 

Základnou zložkou výživy holubov sú obilniny , ktoré obsahujú dôležité organické a anorganické látky nevyhnutné pre zachovanie základných životných pochodov.  Dôležité  je, aby každý chovateľ dôkladne ovládal správnu výživu, lebo nijaké plemená holubov nie sú také náročné na podávanie kvalitného krmiva ako práve poštové holuby. Letové výkony v tomto športe priamo závisia od správneho zostavenia kŕmnej dávky . Niektorý chovatelia ovládajú túto problematiku tak dobre, že používajú moderné vedecké metódy a špeciálne tabuľky, aby vypočítali správny pomer živín. Je známe, že  holuby potrebujú  v dobe zimného odpočinku, kedy sa takmer nepohybujú, krmivo úplne iného zloženia a množstva ako v dobe liahnutia mláďat  a v pretekovej  sezóne, kedy musia nahradiť spotrebovanú energiu pri dlhých a ťažkých letoch. V konečnom dôsledku je rozdiel medzi potravou v dobe preperovania, kedy musia holuby obnoviť svoje operenie pomocou látok telom spotrebovaných . To znamená , že holuby potrebujú v rôznych obdobiach potravu rôzneho množstva a výživných hodnôt. Nemienim sa púšťať do podrobnejších rozborov o výžive, ale chcem uviesť iba toľko , čo  by mal vedieť chovateľ o technike kŕmenia , aby vedel aké zloženie kŕmnej dávky má predložiť svojim holubom v rôznych ročných obdobiach a pri rôznych príležitostiach . Potrava sa skladá z rôznych látok organických a anorganických , pričom hodnota krmiva zodpovedá množstvu týchto látok obsiahnutých v ňom.

 

 

Organické látky

 

            Obilniny obsahujú veľmi dôležité organické látky , ako sú bielkoviny , tuky, sacharidy ( cukry ). K ním sa  pridružujú biologický účinné vitamíny a neorganické látky, ako sú minerálne soli a stopové prvky. Z výživného hľadiska majú obilniny mimoriadne priaznivý pomer bielkovín , tukov a sacharidov (cukrov)a to 1:5:6.

 

            Bielkoviny - sú základnou stavebnou hmotou organizmu každého živočícha. Ich biologická hodnota sa určuje podľa obsahu aminokyselín. Čím je väčší obsah týchto zložiek v obilninách , tým je ich kvalita a stráviteľnosť lepšia. Pri nízkom obsahu aminokyselín  v prijatom krmive, môže nastať vážna porucha v  látkovom metabolizme bielkovín a ich odbúravanie z tela. Mladé holuby sú na to veľmi citlivé , začnú pomalšie rásť a zhoršuje sa ich  zdravotný stav . Preto treba v ich   výžive zabezpečiť stály prísun bielkovín, najmä podávaním strukovín ( hrach ,bôb, fazuľa , sója, šošovica, vika, peluška). Nesmie sa však porušiť správny pomer bielkovín k ostatným živinám , lebo môže  nastať príliš veľké funkčné zaťaženie niektorých vnútorných orgánov, čo má negatívny dopad na výkon dospelých holubov, zdravie a vývoj holubov. Ako je na jednej strane bielkovina nepostrádateľnou výživou, tak jej častým podávaním môžeme spôsobiť značné škody, pretože jednostranné kŕmenie obilninami s príliš veľkým obsahom bielkovín spôsobuje dnu, hnačky a onemocnenie ľadvín. Z praktického hľadiska môžme povedať, že v čase odpočinku, kedy holuby nelietajú denne by podiel strukovín v kŕmnej dávke nemal prekročiť 5  % . V závodnej sezóne podať iba pri strate svalovej hmoty , počas odchovu by podiel strukovín nemal byť vyšší ako 50% .Vyššie percento nemá žiadne praktické výhody. V čase podávania zrnín bohatých na bielkoviny je potrebné zabezpečiť prísun vitamínu D3.

           

            Tuky - sú zásobnými látkami, dôležitými pre organizmus holubov ako koncentrovaný zdroj energie. Sú spaľované nadýchaným kyslíkom pričom dodávajú silu, teplotu a udržujú latkovú výmenu. Aj keď je vplyv tukov a sacharidov v hlavných rysoch rovnaký, nesmieme zabudnúť, že energetický účinok tukov je o 2,3 % väčší ako sacharidov. Jeden gram tuku zodpovedá  2,3 g sacharidov. Práve preto pri prepočítavaní  pomeru výživných látok musíme vynásobiť súčet tukov 2,3 a tak získané množstvo musíme pripočítať na stranu sacharidov . Príklad : sójové boby obsahujú 16% tuku a 14% sacharidov  t.j. 16 x 2,3 = 36,8%  sacharidov, k tomu pripočítame 14% sacharidov a vyjde nám , že sója obsahuje 50,8 % sacharidových výživných látok. Pri nadmernom podávaní olejnatých obilnín , poštové holuby zbytočne priberajú a nepodávajú dobré výkony.  Veľa tuku obsahujú drobné semena  ľanu, repky olejky, konopy, slnečnice, podzemnice olejnej ( búrske oriešky). Takéto krmivo mimo pretekovej sezóny je potrebné pridať do kŕmnej zmesi len v malých dávkach. Počas prípravy na preteky pri štvorfázovom kŕmení (na konci týždňa, týždeň v ktorom je pretek),  keď sa predpokladá zvýšená spotreba energie pri nadmernej pracovnej funkcii svalov bude kŕmna zmes veľmi bohatá  na obilniny a predovšetkým na olejniny, ako je konopné semeno, ktoré je zdrojom minerálnych látok ako fosfor, vápnik, magnézium. Počas podávania zrnovín bohatých na tuky je potrebné zabezpečiť prísun minerálií a to hlavne železa!

           

            Sacharidy ( cukry, uhľohydráty) – zlúčeniny uhlíka, kyslíka a vodíka, vzájomne sa líšiace svojou štruktúrou, sú hlavným zdrojom energie (glukóza)v organizme. Ich spaľovaním sa udržuje stála teplota tela, umožňujú sa základné metabolické a pohybové procesy. Ako sme uviedli v časti pojednávajúcej o tukoch , sacharidy sa vytvárajú aj nepriamo  a to spaľovaním tukov. Najviac ich obsahuje pšenica, jačmeň , kukurica , ryža , cirok( ďalej len dari- biely a milo-červený) . Pri nedostatočnom prísune týchto zrnovín letové výkony značne klesajú.

 

Sacharidy delíme na : -  jednoduché

                                    - dvojité

                                    - zložené

 

Z jednoduchých má biologický význam glukóza   -  hroznový cukor

                                                                fruktóza   -  ovocný cukor

                                                                galaktóza -  mliečny cukor

 

K dvojitým patria  maltóza   - sladový cukor

                              laktóza     - mliečny cukor

                              sacharóza - repný cukor

 

Zložené vznikajú z jednoduchých cukrov životnou činnosťou protoplazmy. Najdôležitejšie z nich sú : škroby, glykogén, pektín a celulóza.

- škroby- nachádzajú sa v obilninách

- glykogén - živočíšny škrob nachádzajúci sa v pečeni a svalových bunkách

- pektíny - sú obsahom ovocia

- celulóza a chemicelulóza – celulóza sa dokonale nestravuje , jej hlavnou úlohou je napomáhať    peristatiku  ( pohybu ) čriev

Cukry nielenže sú zdrojom energie, ale dodávajú telu aj pocit nasýtenosti. Kryje sa nimi 50-70% vynakladanej energie.

            Zvýšená spotreba cukrov vyžaduje aj zvýšený prísun vitamínu B1, ktorý napomáha ich vstrebávanie a zužitkovávanie.

 

Znalosti o organických látkach je samozrejme nutné prispôsobiť na podmienky jednotlivého chovateľa s prihliadnutím na skutočnosť a to akých pretekov sa zúčastňuje( krátke, stredné alebo dlhé trate). Uvádzané skutočnosti je potrebné uplatňovať v jednotlivých fázach prípravy pred pretekom tj. fáza očistná = regeneračná( po prílete z preteku ), fáza rastová = budovania svalovej hmoty ( zvýšený prísun bielkovín),  fáza energetická ( prísun sacharidov) , fáza zásobná ( prísun tukov).

 

 

 

 

Chemický rozbor zrnovín podľa Procacciho z Milána                                                                                                                                                 

 

 

Druh

 

 

Vláknina

 

 

 

Bielkoviny

 

 

 

Tuky

 

 

 

 

Sacharidy

 

Minerálne látky

 

Produkcia energie

kJ /kg

Ca

F

Kukurica

Pšenica           

Jačmeň

Ryža

Proso

Cirok ( dari, milo)

Hrach

Peluška

Vika

Slnečnica

Konope

Ľan

Repka

2,3

3,0

4,7

1,5

8,4

9,8

5,5

5,7

6,0

29,0

13,9

7,0

8,3

6,8

9,6

9,5

6,2

8,5

4,4

23,4

22,1

20,9

13,0

13,1

20,0

16,3

3,7

1,8

1,9

2,0

3,8

3,5

1,8

1,4

1,7

26,0

34,0

34,0

44,0

69,3

69,0

68,7

73,3

61,2

62,7

52,6

51,9

50,8

19,0

20,9

24,0

16,1

0,02

0,04

0,06

0,04

0,04

0,02

-

-

0,10

0,40

0,30

0,25

0,25

0,27

0,39

0,37

0,25

0,20

0,28

-

-

0,30

0,55

0,60

0,60

0,50

10,040

8,160

7,160

9,240

8,720

7,200

-

-

6,800

8,360

-

13,680

-

 

 

 

            Kukurica - je veľmi obľúbené krmivo pre holuby. Obsahuje pomerne veľké množstvo tukov a sacharidov ale má nízky obsah bielkovín a vápnika. Je jedným z najsilnejších druhov škrobovitých mastných krmív. Pri veľkých mrazoch je veľmi vhodná k vytváraniu vnútornej teploty. Vzhľadom ku skutočnosti , že ju holuby obľubujú, môžeme ju primiešať do každej našej kŕmnej  zmesi . Musíme pritom dávať pozor aby nedošlo k prekŕmeniu. Pri nadmernom skrmovaní holuby stučnejú , sú veľmi ťažké , následkom čoho sú často postihované  rôznymi chorobami( žltnutie kože, podkožné uzliny , nepravidelné prchnutie , vysúšanie peria - avitaminóza B). Holuby by nikdy nemali v čase pretekov stučnieť - čo má svoje dôvody : pľúca holuba pozostávajú z kanálikov vedúcich do rôznych časti tela a tak  sa udržiava jeho sviežosť(okysličenie). Keď je holub tučný vzdušné vaky( kanáliky )sú stláčané a slabo okysličované. Dôsledkom toho holuby ťažko dýchajú , let je malátny , rýchlo prichádza únava. V kŕmnej zmesi by sa mali objavovať vo fáze  energetickej. Z viacerých odrôd kukurice  je najlepšia taká, ktorá má drobné červenkasté zrniečka.

            Pšenica - patrí medzi základné krmivá pri výžive holubov. Je ľahko stráviteľná má stredný obsah bielkovín so značným  podielom sacharidov. Je veľmi vhodným krmivom pre mladé holuby. Nemala by chýbať v žiadnej zmesi, najmä v čase zvýšených nárokov na potravu.

            Jačmeň - je veľmi kvalitná obilnina s vysokým obsahom sacharidov a vitamínov B,C, E. Holubom sa podáva v období po prílete z preteku, nakoľko dodáva organizmu veľa energie bez zbytočného zaťaženia organizmu. Je stráviteľnejší ako kukurica . Kŕmny jačmeň je bohatší na bielkoviny ako  jačmeň sladovnícky. Je súčasťou kŕmnej dávky vo fáze očistnej ako aj vo fáze stavebnejenergetickej, tak asi v 10% až 15% podiele ku celku. Je dobrým indikátorom straty apetítu pri vdovskej metóde.

            Ryža - má najvyšší obsah sacharidov. Vhodná je na kŕmenie počas očistnej fázy a fázy zásobnej . Dobre viaže vodu. V čerstvom stave obsahuje všetky potrebné látky. Ako som uviedol nemá chýbať v žiadnej zmesi, ale v obmedzenom množstve. Najviac ju potrebujú mladé holuby po odstave a tie ,ktoré pripravujeme na dlhé trate. Pred každým pretekom, tesne pred uložením do cestovného koša je potrebné do krmiva primiešať niekoľko zrniek ryže. Ryža je aj osvedčeným prostriedkom na utlmenie hnačky. Skrmujeme ju vždy nelúpanú ( predídeme avitaminóze).

            Pohanka - je tak isto vhodným krmivom , zvlášť pre choré holuby. Je bohatá na tuky a tiež je ľahko stráviteľná ako pšenica. Môžem ju odporučiť ako krmivo pre mladé holuby. Ich svaly sa stanú pevnými a pružnými , bez toho  aby mladé pribrali na váhe. Kŕmenie pohankou nám môže pomôcť najmä v jesennom obdoby a to v prípade , že je problém s pŕchnutím. Pri skrmovaní pohanky perie sa stane lesklým a jemným. Z hľadiska nutričnej hodnoty je pohanka zaujímavá pre svoju vyváženú skladbu aminokyselín. Celkovo obsahuje 18 rôznych aminokyselín. Obsah lyzinu – aminokyseliny, ktorá hrá úlohu v prevencii proti herpes vírovým infekciám, je v porovnaní s ostatnými obilninami  3-4 násobne vyšší. Taktiež je pohanka cenným zdrojom na bielkoviny. Pohanka je cenným zdrojom zinku, medi, selénu, mangánu a iných stopových prvkov. Z vitamínov je v zrnách pohanky zastúpený predovšetkým vitamín B1 (tiamín ), B2 ( riboflavín ) , niacín , E, C. Veľmi dôležitým vitamínom v pohanke je cholín (regenerácia pečeňových buniek a  transport tukov v organizme). Pohanka blahodarne pôsobí na črevný systém. Na základe uvedeného je vhodná do každej zmesi v každej fáze.

            Ovos - sa skrmuje len lúpaný. Má diabetické vlastnosti a je  vhodný na udržanie dobrej letovej kondície. Obsahuje menej tukov , bielkovín , sacharidov ako iné obilniny má však dobrý vplyv na vývoj svalstva. Holubom sa dáva iba príležitostné a to hlavne v dobe preperovania a na jar ( nácviky).

            Proso - je pre holuby obľúbeným krmivom , lebo má dobré chuťové vlastnosti a obsahuje vitamín B. Výživná hodnota a jeho zloženie sa podobá ovsu. Je výborným krmivom zvlášť pre choré a z preteku sa vracajúce holuby. Má tiež dobrý vplyv na kvalitu peria , ktoré sa stáva jemným.

            Cirok -  obsahuje značné množstvo sacharidov  s menším zastúpením bielkovín. Je vhodné zaradiť ho v  príprave na preteky do energetickej fázy .

            Hrach - je veľmi obľúbené krmivo  pre mladé holuby, lebo má najväčší obsah bielkovín. Pozor neskrmovať vo veľkých dávkach . Veľké množstvo spôsobuje zaťaženie ľadvín s následným usádzaním močoviny na kĺboch, čo môže spôsobiť ťažkosti pri lietaní alebo chrámanie ( nemá to nič spoločné s paratyfom).

            Peluška - má podobné vlastnosti ako hrach. Aby sme sa vyhli problémom, ktoré môžu nastať nadmerným skrmovaním hrachu a pelušky, môžme tieto strukoviny nahradiť v kŕmnej dávke fazuľou.

            Vika - poznáme viac kultivarov. Všetky obsahujú veľa bielkovín . Vika má trikrát väčší obsah bielkovín ako kukurica, obsah sacharidov je u nej  značne vysoký. Obsahuje dostatok fosforu a vápnika . Tým sa stáva vynikajúcim krmivom pre mláďatá a je tiež nevyhnutná pri kŕmení závodných holubov. Nemala by chýbať vo fáze budovania svalovej hmoty. V dobe pokoja je treba s vikou kŕmiť veľmi opatrne, lebo veľké dávky môžu spôsobiť dnu. Hrach , pelušku a viku môžeme v kŕmnej dávke nahradiť fazuľou a šošovicou.

            Lesknica - obsahuje veľa bielkovín. Môže sa podávať v pretekovej sezóne vo fáze tvorby svalovej hmoty.

            Sója – obsahuje najviac bielkovín zo všetkých plodín a to bielkovín využiteľných. Z minerálií je v boboch zastúpený draslík ,vápnik, horčík a železo (obsah minerálií 4,5-5% je 3x vyšší než u obilnín a 2x vyšší ako u bežných strukovín ). Vysoký obsah vitamínu B, lecitínu, vápnika a horčíka veľmi priaznivo pôsobí na nervovú sústavu ( stres pri preprave na pretek ). Obsah sacharidov je 20-27 % bez obsahu škrobu, z toho iba 5-6% cukru (pri svalovej práci využitie dostupných sacharidov z malým množstvom kyseliny močovej = menšie zaťaženie ľadvín ). Sójové boby spolu s pohankou liečebne pôsobia na tráviacu sústavu (vysoký obsah vlákniny až 5% ).

            Slnečnica - je dôležitou zložkou výživy holubov, preto že obsahuje veľa tukov. V kŕmnej dávke ju zaradiť do fázy zásobnej.

            Konope - obsahuje veľa bielkovín a tukov. Podávať v období prípravy na preteky v záverečnej fáze tj. zásobnej. Konope podávame s veľkým citom a to individuálne do budníka. Pri nadmernom skrmovaní sa rýchlo prejavy narkotický účinok semien. Pred skrmovaním ich opláchneme vodou aby sme ich zbavili  škodlivého prachu.

            Ľan - má vysoký obsah tukov. Dáva sa pred závodnou sezónou a počas pŕchnutia holubov. V pretekovej sezóne podávať v záverečnej fáze- zásobnej.

            Repka - sa vyznačuje vysokým obsahom tukov. Jarná repka je kvalitnejšia ako ozimná. Ľan , repka a horčičné semeno obsahujú látky rovnakej výživnej hodnoty. Ako som uviedol je možné ich zaradiť do kŕmnej dávky vo fáze zásobnej a v období veľkého preperovania. Mal som možnosť poznať chovateľa , ktorý po skončení pretekovej sezóny do konca úplného preperenia kŕmil svoje holuby iba repkou a slnečnicou. Perie týchto holubou malo krásny lesk a bohatý púder. Po zdravotnej stránke boli v poriadku. Toto krmivo má veľký vplyv na čistenie krvi.

            Niger - u nás sa nepestuje. Známejší je pod názvom černošské osivo. Do kŕmnej dávky sa zaraďuje na konci prípravy a to do fázy zásobnej . Pre svoje dráždivé vlastnosti sa podáva len v malých dávkach (tesne pred nakošovaním).Je potrebné sa ešte zmieniť o semenách kapusty, ktoré chránia pretekové holuby pred smädom a zosilňujú perie. Ďalej sa používa semeno červenej kapusty, ktorým dodáte svojím holubom dráždivé látky.

            Väčšiu časť kŕmnej zmesi podávať v spoločnom krmitku a len zvlášť pre jedincov zúčastňujúcich sa pretekov dať dávku potrebnú k zvyšovaniu kondície do individuálnych krmitok umiestnených v budníku pretekára. Táto zmes pozostáva z konopného semena, ľanového semena, repky, černošského osiva, horčičné semeno a semien kapusty. Túto zmes drobného zrna treba kŕmiť s veľkou rozvahou, lebo veľmi ľahko môže spôsobiť nechutenstvo.

             Obilniny okrem toho, že  zabezpečujú pre holuby potrebnú výživu , obsahujú aj dôležité látky, ako sú vitamíny a minerálne látky. Uplatňujú sa ako biokatalizátory pri udržiavaní normálnych živočíšnych procesov a majú kladný vplyv na športové výkony poštových holubov.

 

 

VITAMÍNY

 

            Hoci vitamíny zvieratá prijímajú v nepatrnom množstve v pomere k objemu kŕmnej dávky , ich význam pre organizmus je veľký.

Vitamíny majú nezastupiteľnú úlohu v zložitých procesoch metabolizmu a sú nevyhnutné pre všetky fyziologické procesy. Ich nedostatok pri zvieratách má  za následok zhoršenie využívania živín kŕmnej dávky, ubúdanie„ životnej energie “, zvýšenú unaviteľnosť, zníženie odolnosti, zhoršenie reprodukčných schopnosti . Zvieratá sú však citlivé aj na predávkovanie niektorými vitamínmi.

Vitamíny rozdeľujeme na rozpustné v tukoch ( A, D, E, K ), ktoré si zvieratá dokážu ukladať v organizme, predovšetkým v pečeni „ do zásoby “ vo väčšom množstve  a vitamíny rozpustné vo vode (B1, B2, B6, B12 , C , kyselina pantoténová, listová, biotín, cholín, niacín ), ktorých metabolizmus je rýchlejší.

            Vitamín A - potrebujú holuby pre normálne videnie , rast, vývoj kostry a na reprodukciu. Jeho nedostatok sa prejavuje poruchami vývoja zárodkov, deformáciami kostry plodov a vplýva na sterilitu oboch pohlaví. Častejšie sa objavujú zápaly očí, nádchy, hnačky, nervové príznaky ( poruchy pohybu ). Zvyšuje sa vnímavosť voči infekčným ochoreniam. Potreba vitamínu závisí od veku a fyziologického stavu zvieraťa. Až dvojnásobne vyššiu potrebu majú mláďatá, holuby v období preperovania a počas pretekov. Nadbytok vitamínu A môže viesť k deformáciám kostry pri rastúcich mláďatách. Holuby si dokážu vitamín A syntetizovať aj z provitamínu betakaroténu. Betakarotén sa nachádza v mrkve, kukurici a zelených rastlinách. V predajniach ho dostanete pod názvom Jadrovitý A forte sol. ( v tejto forme sa vitamín A obsiahnutý v prípravku najlepšie a najrýchlejšie vstrebáva)

            Vitamín D  - má rozhodujúci význam v regulácii metabolizmu vápnika a fosforu. Nedostatok vitamínu D v kŕmnej dávke sa prejaví deformáciami kostry . Pre metabolizmus vitamínu D v organizme je potrebné slnečné žiarenie, preto k deformáciám kostry dochádza  aj pri zvieratách chovaných dlhodobo v tmavých priestoroch. Pre holuby je dôležitý vitamín D3 .Nebezpečné však môže byť aj predávkovanie vitamínu D, ktoré môže vyústiť do vápenatenia mäkkých tkanív. Pri nedostatku vápnika alebo nesprávnom pomere vápnika k fosforu v kŕmnej dávke môže pridávanie vitamínu D ešte viac zhoršiť celkový stav. Nachádza sa v živočíšnych a rastlinných tukoch, predovšetkým v rybacom oleji. V obchodoch ho nájdete v kombinácii s vitamínom A pod názvom Hydrovit AD3 sol. (vodorozpustný)

            Vitamín E -  ako účinný antioxidant chráni bunky pred oxidáciou tukov a vznikom škodlivých lipoperoxidov. Je nevyhnutný pre tvorbu hormónov, chráni svaly, je potrebný pre ich dobrý stav a odstraňovanie svalovej únavy, chráni cievy, znižuje účinok toxínov na pečeň. Je potrebný pre reprodukciu samcov i holubíc. Jeho nedostatok sa prejavuje slabou životaschopnosťou mláďat, neplodnosťou samcov i samíc, degeneráciou svalov pri rastúcich mladých holuboch.

Nachádza sa predovšetkým v zelených rastlinách , obilných klíčkoch, rastlinnom oleji. S jeho nedostatkom sa najčastejšie stretávame pri zvieratách s chronickými poruchami trávenia tukov ( poruchy čriev ). Pridáva sa zvieratám v období rekonvalescencii ( po preteku ) a pri zvýšenej záťaži ( pred pretekom ). Jeho potreba sa zvyšuje pri vyššom podiele tukov v kŕmnej dávke. Nemal by chýbať v kŕmnej dávke vo fáze energetickej a po zimnom období. V obchodnej sieti ho nájdete v kombinácii s inými vitamínmi ako Hydrovit E , Hydrovit AD+E, Hydrovit E+ selén.

            Vitamín K -  plní funkciu pri zrážaní krvi. Nachádza sa v zelených rastlinách . Jeho nedostatok je málo pravdepodobný, stretávame sa s ním pri otravách  (nemal by chýbať pri liečbe kokcidiózy).

            Vitamín B1 – je aktívnou zložkou nervového systému. Zapája sa do metabolizmu živín a je potrebný pre rast a regeneráciu. Pomáha udržať výkonnosť svalov a srdca, zvyšuje psychickú výkonnosť, zmierňuje bolesti. V ťažkých prípadoch sa  nedostatok prejaví nechutenstvom , zaostávaním v raste, poruchami koordinácie, kŕčmi, ochrnutím.

Vitamín B1 sa nachádza v rôznych obilninách  /jačmeň, proso / , mliečnych výrobkoch a zelenom krmive. V značnom množstve sa vyskytuje v obilných klíčkoch a v kvasniciach. 

            Vitamín B2 – je dôležitou enzýmov nevyhnutných pre metabolizmus bielkovín, ale i ďalších živín. Jeho potreba rastie pri vyššom obsahu bielkovín a tukov v kŕmnej dávke , pri stresoch a infekčných chorobách  ( až 4- krát ). Vitamín chráni oči, pečeň a srdce, podporuje psychickú výkonnosť. Nedostatok vitamínu ( hypovitaminóza ) vzniká najmä pri prekrmovaní  olejnatými krmovinami ( bohatými na  tuky). Prejavuje sa spomalením rastu, nechutenstvom, poruchami trávenia. Zdrojom vitamínu sú kvasnice, zelené rastliny, vajíčka. Nemal by chýbať vo fáze- rastovej a energetickej.

            Vitamín B6 (pyridoxín) -   je dôležitou zložkou enzýmov. Podporuje rast       , regeneráciu, chráni pred nervovými a kožnými chorobami, svalovými kŕčmi , nervozitou. Jeho nedostatok sa vyskytuje predovšetkým pri zvieratách s chorobami pečene a chronickými poruchami trávenia, po podávaní antibiotík a sulfonamidov, pri vyššom obsahu tuku a glycidov v kŕmnej dávke, pri vysokej teplote prostredia. Prejavuje sa nechutenstvom, hnačkou, slzením, zhoršením koordinácie pohybov, ochrnutím alebo kŕčami.

Zdrojom sú kvasnice, zelené rastliny, otruby a klíčky.

            Vitamín  B12má dôležité miesto v metabolizme živín, je nevyhnutný pre krvotvorbu. Podporuje rast, regeneráciu, chuť k jedlu, chráni pred únavou, udržiava zdravý nervový systém, podporuje psychické schopnosti, pôsobí upokojujúco. Jeho nedostatok je zriedkavý a vyskytuje sa predovšetkým pri ochoreniach tráviaceho aparátu. Prejavuje sa nechutenstvom. Zdrojom vitamínu sú zelené rastliny, kvasnice, rybie múčky. Nemal by chýbať v kŕmnej dávke po prílete z preteku a pred pretekom.

             Vitamín B3 ( niacín)-   podieľa sa na syntéze enzýmov a hormónov, má rozhodujúcu úlohu v metabolizme živín, je dôležitý pre činnosť nervovej sústavy, chráni pred chorobami tráviaceho systému , podporuje krvný obeh a zvyšuje príjem energie z potravy. Jeho zdrojom sú kvasnice, pšeničné klíčky, vajcia. Nemal by chýbať vo všetkých fázach prípravy na pretek.

             Vitamín B5 ( kyselina pantoténová ) – má centrálne postavenie v metabolizme živín. Je potrebný na tvorbu protilátok, chráni pred infekciou , pred únavou , pomáha pri hojení rán , podporuje činnosť nervovej sústavy. V potrave sa ničí už pri zahriati na 60 0 C. Prejavuje sa tráviacimi poruchami. Jeho zdrojom sú zelené rastliny, obilné klíčky a kvasnice.

            Kyselina listová ( folín ) – zabezpečuje normálnu funkciu kostnej drene. Jej nedostatok je signalizovaný anémiou, tukovou degradáciou pečene, spomalením rastu. K nedostatku často dochádza po liečbe antibiotikami a sulfonamidmi.  Zdrojom sú zelené rastliny, obilniny, kvasnice.

            Vitamín H ( biotín ) – udržiava hladinu cukru v krvi v prípade nedostatku potravy, uvoľňuje svalovú bolesť. Jeho nedostatok vzniká predovšetkým po liečbe antibiotikami. Zdrojom sú kvasnice. Letové výkony rastú pri jeho nakumulovaní v organizme počas prípravy na pretek!

             Cholín-  má úlohu v regenerácii výmeny tukov, podieľa sa na prenose nervových vzruchov, chráni mozog pred škodlivými látkami prijatými v potrave , podieľa sa zneškodňovaní toxických látok v pečeni, má upokojujúce účinky. Jeho nedostatok vzniká pri kŕmení nekvalitným a narušeným  krmivom , prejaví sa stukovatením pečene. Hlavným zdrojom sú vaječné žĺtky, sójová múka , obilné klíčky.

            Inozitol - má miesto v metabolizme tukov, podieľa sa na vyživovaní mozgu, má upokojujúci účinok. Nedostatok sa prejaví poškodením pečene.

            Vitamín C ( kyselina  askorbová ) – je nevyhnutný pre vývoj a normálnu funkciu spojových tkanív, kostí, chrupiek, pôsobí ako stimulátor imunitného systému , pôsobí ako antioxidant, pomáha pri odstraňovaní jedovatých a škodlivých látok z organizmu, bráni vzniku krvných zrazenín, urýchľuje hojenie rán, podieľa sa na tvorbe krvného farbiva. Jeho potreba stúpa pri vyššej teplote prostredia, stresoch ,infekčných a parazitárnych ochoreniach. Zdrojom sú obilné klíčky, zelené rastliny. Priemyselne sa vyrába v kombinácii s glukózou a je zároveň zdrojom pohotovej energie .Pôsobí protistresovo najmä v horúcich letných dňoch . V chove je potrebné podávať vitamín C molekulárne spojený s vápnikom, dôsledkom čoho má neutrálne pH a preto nedráždi tráviacu sústavu.

 

            Konzervovaním a sušením sa zničia v krmive niektoré cenné vitamíny, lepšie povedané ich účinok sa zníži na minimum. Preto odporúčam , aby sa na kŕmne účely  používalo čerstvé ale pritom dozreté  obilniny. Ešte lepšie je kŕmiť niektoré druhy obilnín v naklíčenom stave. V súčasnosti je na trhu značné množstvo kŕmnych zmesí. Ich  energetickú a biologickú hodnotu  si  môžeme overiť naklíčením. Klíčenie prevádzame tak , že zrno obyčajne ovos, jačmeň, pšenicu ( ale aj ostatné zrna zo zakúpenej zmesí )polejeme prevarenou vlažnou vodou a necháme stáť 48 hodín. Po uplynutí tejto doby zrna popraskajú a objaví sa na nich malý biely klíček, ktorý svedčí o prítomnosti vitamínov. Takto pripravené krmivo používame pre kŕmenie mladých i starých holubov, nesmieme zabudnúť na to ,aby sme naklíčené zrno skŕmili ešte v ten deň. Pre každé kŕmenie si pripravíme novú naklíčenú dávku.

            Požiadavky na obsah vitamínov v krmive sa pri holuboch menia v závislosti od veku, aktivity, fyziologického stavu a zdravia , obyčajne sú vyššie v záťažových situáciách. Pri logickom kŕmení, doma pripravovanými kŕmnymi zmesami alebo v záťažových situáciách sa odporúča holubom podávať vitamíny formou kompletných doplnkov , ktoré sú zostavené pre rôzne kategórie.  V chovateľskej praxi sa môžete stretnúť s tekutými kombinovanými prípravkami:

- Aquakar je to tekutý prípravok, ktorý obsahuje L-karnitín a ďalšie látky podporujúce špičkovú výkonnosť poštových holubov. Je určený najmä k udržaniu vysokej fyzickej kondície poštových holubov. Zvyšuje odolnosť proti stresu, podporuje imunitný systém a činnosť srdcového svalu. Znižuje poškodenie bunkových membrán škodlivými metabolitmi. Zvyšuje využiteľnosť energie z tukov a vitamínov rozpustených v tukoch ( A,D,E,K ). Podáva sa v množstve 10 ml na 1l vody po celú pretekovú sezónu.

- Aquakar energii tekutý prípravok s L- karnitínom je určený k zvýšeniu telesnej kondície pred letom. Zlepšuje utilizáciu voľných mastných kyselín a chráni svalové membrány poštových holubov počas fyzického výkonu. Zvyšuje výkonnosť svalov, skracuje obdobie odpočinku po záťaži ( po preteku ). Aplikácia prípravku v pitnej vode je pohotová a rýchla. Obsahuje dvojitú dávku L-karnitínu !!!

- Elektrolyt  je  vysokoúčinný prípravok s obsahom elektrolytov umožňujúcich veľmi rýchlo a spoľahlivo príjem katiónov, aniónov a ľahko využiteľných uhľohydrátov. Má priamy vplyv na rozloženie tekutín v tele a prenos elektronáboja vo svaloch a tým zvyšuje výkonnosť. Pri záťaži bráni úniku elektrolytov z organizmu . Vyrovnáva stratu pri svalovej únave, hnačkách , horúčkach. Zabraňuje dehydratácii a tým možnému úhynu. Podáva sa deň pred pretekom a 2 dni po prílete zo závodu, ďalej v horúcich letných dňoch , pri hnačkách a horúčavách v množstve 10 ml na 1l  pitnej vody. Pozor je návykový!!!

- Amivit  je tekutý prípravok, ktorý obsahuje L-karnitín, vitamíny a aminokyseliny v koncentrácii, ktorá zodpovedá potrebe holubov. Podporuje imunitný systém a dobrý zdravotný stav. Zvyšuje využitie vitamínov z tukov prirodzenou cestou z potravy.

- Tonigal plv. je kombinovaný vitamínový prípravok s obsahom esenciálnych aminokyselín. Pôsobí na zvýšenie telesnej kondície, odolnosti, úžitkovosti, výkonnosti a reprodukcie zvierat.

- Multivitamín plv. biologický účinný vitamínový a aminokyselinový koncentrát do vody i do krmiva k doplneniu potravy, protistresový, podporná liečba v priebehu i po infekčných ochoreniach.

- Vitamix COL plv. vitamínovo minerálny doplnok s obsahom aminokyselín. Je určený pre všetky kategórie holubov. Obsahuje celý komplex vitamínov, mikroprvkov a aminokyselín vo vyváženom zložení. Súčasťou prípravku je L-karnitín.

 

 

MINERÁLNE  LÁTKY

 

 

            Sú dôležité pri stavbe buniek, svalov, kostí a pri zabezpečovaní základných metabolických pochodov v organizme holubov, sú súčasťou enzýmov a hormónov , zasahujú do riadenia metabolizmu. V kŕmnej dávke tvoria iba malý podiel, no ich pravidelný a vyvážený príjem je veľmi dôležitý. Pri ich nedostatku vznikajú vážne poruchy celkového zdravotného stavu. K základným zložkám minerálnych látok patria vápnik, fosfor, horčík, draslík, sodík, chlór, síra, železo, meď, mangán, zinok, kobalt, selén, jód.

 

            Vápnik ( Ca ) a fosfor ( P ) : majú najväčší podiel na minerálnom zložení organizmu , pričom najviac sa ich ukladá v kostre ( 99% Ca a 85% P ) . No okrem toho, že sú dôležitými stavebnými prvkami kostry, majú v organizme aj iné funkcie.

Vápnik je potrebný pre normálnu činnosť nervovej sústavy, svalov, srdca, zrážanie krvi, je aktivátorom enzýmov, znižuje priepustnosť bunkových membrán pre škodlivé látky, spolupracuje pri vstrebávaní železa.   

Fosfor má dôležitú úlohu v premene energie, metabolizme bielkovín , tukov , cukrov ( sacharidov) , podporuje rast a regeneráciu , podieľa sa na syntéze hormónov a enzýmov , je potrebný pre prenos nervových vzruchov a činnosť obličiek. 

Z prírodných krmív sú dobrým zdrojom vápnika mäkké kosti , pomleté vaječné škrupiny. Vysoký obsah fosforu majú rybie múčky. Nachádza sa najmä v zelenom krmive.

           

Horčík ( Mg ) : dve tretiny horčíka sú pri dospelých zvieratách uložené v kostre. Mg je stavebnou zložkou kostí, má dôležitú úlohu v premene energie, zasahuje do metabolizmu živín i nukleových kyselín , podporuje rast a regeneráciu, ovplyvňuje elasticitu svalových vláken a svalovú kontrakciu , je dôležitý pre činnosť mozgu , znižuje dráždivosť , chráni pred vznikom krvavých zrazenín, je potrebný pre rovnováhu ostatných minerálnych prvkov a vitamínu C v organizme.

           

Draslík ( K ) : je hlavným katiónom  vnútrobunkových tekutín. Jeho hlavnou úlohou je udržanie dráždivosti svalových buniek a nervových vláken. Zasahuje do metabolizmu cukrov a bielkovín, zúčastňuje sa na procese delenia buniek , čo je  predpokladom pre rast a regeneráciu tkanív, pomáha pri odstraňovaní toxických látok z tela. Pretože bežné krmiva obsahujú dostatok draslíka , jeho nedostatok v organizme vzniká iba pri patologických procesoch ( hnačka ) alebo veľkej námahe ( pretek ). Holuby prijímajú tento prvok najradšej vo forme draselnej soli, ktorá sa používa ako umelé hnojivo v poľnohospodárstve. Pri väčšej spotrebe môže spôsobiť otravu.

           

Sodík (Na) a chlór (Cl) :   až 40% sodíka a 10-20% chlóru sa ukladá v kostre, väčšie množstvo sa nachádza i vo svaloch. Hlavnou úlohou Na a Cl je regulácia rovnováhy vnútorného prostredia, osmotického tlaku a pH v bunkách a telových tekutinách.

Sodík  je dôležitý pre rozdeľovanie vody v organizme , metabolizmus cukrov, prenos nervovo - svalových vzruchov.

           

Chlór je súčasťou kyseliny chlorovodíkovej ( HCl ) , ktorá sa podieľa na trávení potravy. Nedostatok Cl v potrave spôsobuje nedostatočné vylučovanie tráviacich  štiav a znížené trávenie bielkovín. Nadbytok Cl v potrave spôsobuje hnačky a ochorenie obličiek. Obidva prvky sú prítomné v kuchynskej soli.

           

Síra ( S ) : je v organizme súčasťou aminokyselín ( metionín, cystín ) , vitamínov ( tiamín, biotín), enzýmov, hormónov. Podieľa sa na zneškodňovaní toxických látok v pečeni. Pomáha  pri trávení hrubej vlákniny a tým aj pri zužitkovaní krmiva.  Mnoho síry sa nachádza v drvených kostiach, mäsokostných múčkach , sušenom mlieku a v repkových semenách

           

Železo ( Fe ) : je súčasťou krvných svalových farbív ( hemoglobín, myoglobín ), je potrebný pre distribúciu  kyslíka v organizme , činnosť svalov, metabolizmus vitamínov skupiny B.  Keďže väčšina železa sa dopĺňa fyziologickým rozpadom červených krviniek, jeho potreba nie je vysoká. Nedostatkom železa výkony holubov klesajú!

           

Meď ( Cu ) : podmieňuje resorbciu Fe , podieľa sa na stavbe hemoglobínu, ovplyvňuje stavbu kosti, centrálny nervový systém. Nadbytok Ca v kŕmnej dávke spôsobuje jej relatívny nedostatok. Nadbytok Cu môže spôsobiť otravu. Nedostatok Cu brzdí rast . Cu podporuje trávenie potravy, celkový rast organizmu a tvorbu peria. Zdrojom v kŕmnych dávkach sú mäsokostné múčky a kvasnice.

           

Mangán ( Mn ) : Sa zúčastňuje na stavbe kostry, ovplyvňuje reprodukciu, zasahuje do metabolizmu živín a vitamínov . Pri nedostatku mangánu vznikajú poruchy reprodukcie, centrálneho nervového systému, prejavuje sa problém pri znáške a naruší sa rast kostí. Nachádza sa v zelenom krmive. 

           

Zinok ( Zn ) : je súčasťou viacerých enzýmov, má úzky vzťah k plodnosti, je súčasťou inzulínu a vplýva na rast kostry a peria. Pri nedostatku zinku vznikajú poruchy rastu a rôzne kožné choroby. Je prítomný v obilninách.

           

Kobalt ( Co ) : je súčasťou vitamínu B12 . Bohatým zdrojom Co je ryby tuk. Má priami vplyv na rozmnožovanie a pohlavnú aktivitu holubov.

 

            Jód ( I ) : je súčasťou štítnej žľazy a podporuje jej normálnu funkciu, má veľký význam pre premenu živín , normálnu duševnú činnosť, termoreguláciu, udržanie normálnej telesnej hmotnosti. Jeho nedostatok spôsobuje poruchy reprodukcie , zníženie rastu mláďat.

 

            Selén ( Se ) : má úzky vzťah k vitamínu E. Ovplyvňuje reprodukciu, vývoj svalov a rast mláďat.

 

            Rovnako dôležité ako obsah je aj pomerné zastúpenie jednotlivých prvkov v kŕmnej dávke v jednotlivých obdobiach počas roka. Preto je potrebné aby minerálne látky boli holubom voľne dostupné počas celého roka. Na trhu je dostatok kompletných minerálne - vitamínových prípravkov (Optimin – slúži k cielenej dotácii minerálnych látok potrebných pre holuby. Priaznivo ovplyvňuje a zaisťuje hladinu minerálnych prvkov potrebných pre výživu).

            Pri chove holubov je mimoriadne dôležité , aby mali stále zabezpečený prísun minerálnych látok v dobre zostavenom grite. Holuby vedené vdovskou metódou môžme považovať počas pretekovej sezóny ako holuby volierované. Preto je bezpodmienečne nutné im podávať minerálne látky a vitamíny.  Vo veterinárnych obchodoch je široký sortiment rôznych druhov vitamínov a minerálov.

            Aj keď mnohí chovatelia zaznávajú význam minerálnych doplnkových krmív ( gritov) pre poštové holuby, treba ich význam zdôrazniť. Sú nevyhnutnou zložkou výživy poštových holubov. Majú význam v tom , že sú zdrojom nevyhnutných minerálnych látok, ktoré musia byť v organizme dostatočne zastúpené, napomáhajú mechanickému tráveniu a tým aj jej dostatočnému zužitkovaniu . Napokon pomáhajú v tráviacom trakte vytvárať správnu konzistenciu natrávenej potravy a tým je organizmus podstatne odolnejší voči rôznym hnačkovým ochoreniam. Gritov je na trhu dostatočne veľký sortiment. Podstatné je, že ich treba v chove používať a správne kombinovať, pretože ich dlhodobé jednostranné používanie nemusí byť pre organizmus optimálne. Chovatelia si grity zhotovujú z rôznych komponentov aj sami , nie je to na závadu, ide o to , aby doma vyrobený grit obsahoval potrebné minerálne látky, mal správnu štruktúru a hlavne, aby bol zdravotne nezávadný.

            Grit - Na 10 kg zmesi sa odporúča toto zloženie : 6 kg tehliarskej drobnej antuky, 2 kg drvenej starej omietky, 0,5 kg polohrubého riečneho piesku, 0,4 kg Plastinu( možno použiť aj iný prípravok podľa vlastného rozhodnutia), 100 g kuchynskej soli, 100 g rozdrveného dreveného uhlia, 50 g anízového prášku.

Grit holubom predkladáme v drevenej bedničke. Grit má byť voľne prístupný aby si ho holuby mohli voľne brať. Z oddelenia ho odstránime v  deň pred pretekom a v deň doletu, kvôli prítomnosti soli !

Doposiaľ som oboznámil čitateľov s organickými a anorganickými látkami, ktoré sú nevyhnutné pre zdravú výživu jeho operencov. Teraz nastala ta správna chvíľa , kedy je potrebné si povedať niečo o otázkach aké zmesi máme holubom v tom ktorom období podávať a v akých dávkach. Bohužiaľ v tomto smere nie je možné určiť všeobecne platne smernice , alebo určitú presnú metódu. Čo vo všeobecnosti platí je denná dávka 25-30 g obilnín na ks/deň. Prirodzene v zimnom období ( obdobie odpočinku ) musíme kŕmiť inak ako v letnom období. Zároveň musíme inak kŕmiť holuby v príprave na preteky, počas znášky, pri odchove mláďat, počas pretekovej sezóny  a v neposlednom rade v čase preperovania. Otázku je potrebné posúdiť z hľadiska  zostavenia kŕmnej dávky( zastúpenie jednotlivých druhov zrnín) ako aj množstva zrnín ( % zastúpenie v kŕmnej zmesi). Ešte stále je medzi nami veľa chovateľov , ktorý nemajú chovateľský komplex rozdelený na oddelenie pre chovné holuby, mladé a pretekárov. Vo väčšine prípadov chovajú svoje mladé spoločne s pretekármi. Práve z toho dôvodu je takmer nemožné  zachádzať pri otázke kŕmenia do detailov.  U jednotlivých druhov obilnín som vymenoval, aké výživné látky obsahujú , a tak  by bolo najúčelnejšie, keby si každý chovateľ sám zostavil podľa svojich podmienok potrebnú kŕmnu zmes, pričom iba sám chovateľ vie aké druhy krmiva si môže obstarať a dovoliť po stránke finančnej. Považujem za výhodnejšie, aby sme sa namiesto zostavovania určitej zmesi dohodli na zásade  podľa ktorej zmes budeme zostavovať s ohľadom na obsah výživných látok . Potom si môže každý chovateľ podľa svojich možnosti zostaviť  potrebnú zmes a prípadne nahradiť ťažko získateľné druhy krmovín  rovnako hodnotnými , ľahšie a lacnejšie dosiahnuteľnými . V knihe uvádzane  a odporúčané zrniny sú u nás bežne dostupné aj finančne. V prvom rade je potrebné si povedať , koľkokrát denne máme kŕmiť, lebo je veľa takých , ktorí uznávajú za správne kŕmiť v zime iba jedenkrát denne. Sú dnes aj taký , ktorý po žatve holuby vôbec nekŕmia, mysliac si ,že na poliach ich holuby nájdu dostatok potravy a ich chov sa stane ekonomickým , pre nulový vklad v danom období. Podľa môjho názoru ani jeden ani druhý nemá pravdu, lebo aj keď sa pri kŕmení 1x denne potláča pohlavná aktivita a znižovanie ukladania škrobov a tukov v tele holuba na druhej strane takéto kŕmenie neposkytuje dostatok tepla v časovom úseku dňa, ktorý je najchladnejší. Teplota tela holubov v priebehu dňa z uvedeného dôvodu nie je rovnaká. Je vystavená výkyvom a najmä pri veľkých mrazoch môže byť ohrozená ich telesná kondícia. Neprejaví sa to okamžite, ale škodlivé účinky sa prejavia pri  jarnom odchove a počas pretekovej sezóny. Vypúšťanie holubov po žatve na pole má svoje nesporné výhody , ale aj tak holuby vo väčšine prípadov nedostanú všetky látky , ktoré potrebujú , pričom sú vystavené rôznym nebezpečenstvám a čo je najhoršie , strácame nad nimi kontrolu, a  ich samostatnosťou strácame nad nimi zároveň aj nadvládu. Koľkokrát počúvame od chovateľov , že ich holuby, ktoré sa vrátili z preteku ,nevošli do holubníka ale po krátkom odpočinku na streche odleteli do poľa a vrátili sa až po niekoľkých hodinách. To je výsledok polarenia. Chovateľ učí svojho holuba k tomu,  aby si potravu hľadal na poli. Holub sa z preteku vrátil vyhladnutý a tak v prvom rade odlieta na miesto, kde si zvyčajne obstaráva potravu a až potom sa vracia do svojho holubníka. Holuby  chovateľa , zameraného na pretekové výsledky sú chované skoro ako holuby volierované s tým , že ich chovateľ má pod plnou kontrolou (pravidelné prelety , pravidelnosť v podávaní krmiva , poslušnosť).  Na základe uvedeného odporúčam kŕmiť  2x denne po celý rok  a podľa ročných období a zamestnania holuba iba zvýšiť alebo znížiť veľkosť dávky a skrátiť alebo predlžiť dobu medzi kŕmením. Potravu počas pretekovej sezóny je potrebné fazovať. Dĺžka fázy záleží od toho, akých pretekov sa chcete so svojimi holubmi zúčastniť(krátke , stredné, dlhé). Zároveň nie je možné pevne predpísať množstvo  krmiva  pre holuby , lebo to závisí  od ich veľkosti  a potrebách vyplývajúcich z ich činnosti. Voľne lietajúce holuby potrebujú viac potravy , aby nahradili spotrebovanú energiu ako tie , ktoré  „nelietajú“(vdovci sa považujú za volierované zvieratá). Aj medzi holubmi , ktorý sú rovnakej veľkosti , a ktorých chovatelia používajú k rovnakým činnostiam , nájdu sa jedinci , ktorý pri dávke 25-30 g krmiva na kus a deň priberú iné schudnú. Otázku kŕmenia by sme asi mohli vyriešiť tak, keby sme rok neoddeľovali krmivo podľa rôznych období ale podľa živelnej potreby holubov. Ale to je už experimentovanie a to nie je úlohou pre bežných chovateľov. K základným zásadám pri kŕmení  patrí :

-  každý druh obilnín podávať samostatne ( v príslušnej fáze)

-  vždy začať s takým druhom , ktorý holuby veľmi neobľubujú

- drobné zrna v zásobnej fáze podávať individuálne do budníka (zabezpečí sa kontrola                                                       skonzumovaného množstva )

-  vyvarovať sa náhlemu prechodu na iné krmivo

-  poštové holuby musia každý druh zrna poznať , inak ho budú prijímať s ťažkosťami , ľahko môže nastať pokles formy a zníženie letových výkonov

            Ako sme si už uviedli v priebehu roka sú rôzne obdobia v živote holubov a v daných obdobiach sú rôzne fázy( kratšie časové úseky počítane na dni). V tejto kapitole sa ich pokúsim trochu podrobnejšie rozobrať.

 

Obdobie zimného odpočinku - toto obdobie trvá  spravidla od polovičky decembra do 20. Februára. Preperenie už spravidla skončilo.  Nastali studenšie a kratšie dni, pričom sa holuby z dôvodu  nepriaznivého počasia zdržujú v holubníku a ich pohyb je obmedzený ( odporúčam v tomto období mať holuby uzatvorené s možnosťou pobytu vo voliére umiestnenej pred vletom do holubníka). Z uvedeného dôvodu potrebujú krmivo , ktoré obsahuje málo bielkovín , ale vo väčšom množstve potrebujú krmivo dodávajúce telu teplotu ( krmivo bohaté na obsah tukov a sacharidov).

Preto odporúčam túto zmes : 2/3 z celku jačmeň, 1/3 tvoria zrná bohaté na olejniny a bielkoviny . V uvedenej 1/3 kŕmnej zmesi sú zastúpené 97% repka olejka, 1% ľan , 2% hrach  poprípade niektorá iná strukovina bohatá na bielkoviny.

            Medzi 15. Decembrom a 15. Januárom nastane obdobie preperovania prachového peria. Z uvedeného dôvodu pridajte do uvedenej zmesi trochu ovsa resp. prosa( cca 5%  v 1/3 ). Ráno predkladáme 1/3 z dennej dávky , 2/3 podáme 1 hodinu pred zotmením, aby holuby v dlhých studených nociach nehladovali a nemrzli. Ku koncu zimy im ako lahôdku podávame naklíčené obilie a zároveň im doplníme chýbajúce vitamíny (cholin).

 

Obdobie príprav na parenie ,znášku a odchov mladých - toto obdobie trvá od 20. Februára do 10. Marca. U pretekárov je to obdobie od 20.februára do 10. Apríla ( holuby na kratšie trate dávame skôr do párov ). V prípade ,že chceme od pretekárov odchovávať , správame sa k ním ako ku chovným holubom. Blíži sa jarné obdobie , doba odchovu a nácvikov , holuby sa radi a častejšie zdržiavajú v prírode. Preto musíme najprv navrátiť schudnutým alebo tučným holubom potrebnú kondíciu, ktorá je potrebná pred párením, lebo iba tak môžeme od nich očakávať hodnotné mláďatá. Holuby určené na preteky musíme predovšetkým pripraviť na nastavajúcu pretekovú sezónu , aby pri zahájení nácvikov boli už v dobrej kondícii. Na základe uvedeného v tomto období už každý dobrí chovateľ má spracovaný chovateľský plán v ktorom si odpovedal na základné otázky:

- ostali na holubníku len tie najlepšie holuby?

- ktoré trate obsadím v nasledujúcej sezóne ?

- aký veľký stav budem v nasledujúcej sezóne chovať?

- akou metódou budem pretekať?

- budem odchovávať od pretekárov pred alebo po sezóne?

- nebudem vôbec odchovávať od pretekárov ?

            Pýtate sa prečo to uvádzam v kapitole o kŕmení, nuž preto lebo v období od 20. Februára do 10.apríla( 15.4) musíte svoje holuby pripraviť na párenie tj. doba 3-4 dní , znáška =  obdobie 8-10 dní po naparovaní, sedenie na vajíčkach = 17 dni od znesenia druhého vajíčka , liahnutie a odchov mladých do odstavu = obdobie cca 24-26 dní.  A už sme v 1/2 apríla a je tu najvyšší čas mať pretekárov rozdelených podľa pohlavia a začať ich kŕmiť tak aby pred prvým pretekom tj. začiatok mája boli vo výbornej kondícii. Ako vidíte , že pri tak problematickom a časovo náročnom úseku , predpísať dopredu presnú zostavu kŕmnej zmesí je veľmi ťažké. Preto poukážem na všeobecné zásady  a uvedené zmesi budú mať len odporúčajúci charakter.

a)Obdobie párenia  do znášky vajíčok - navrhujem aby holuby boli min. dva týždne pred  týmto obdobím rozdelené podľa pohlavia. Znížime dávky tých krmív , ktoré obsahujú bielkoviny .Zmes môže pozostávať z 2/3 ľahko stráviteľnej a výživnej obilniny, ktorou je pšenica a 1/3 niektorej z chutných strukovín ako je hrach , sója, šošovica, vika, bôb, peluška, fazuľa. Samice dostanú dávku príslušného vitamínu E, cholin a vit. A  k povzbudeniu pohlavnej aktivity. Teraz je najvhodnejšia doba k podávaniu naklíčeného  zrna pre doplnenie vitamínov aby vajíčka boli plodné a mláďatá dostatočne životaschopné.

 

b)Obdobie sedenia na vajíčkach -  v tomto období by som odporučil kŕmnu zmes s vysokým obsahom sacharidov , s  priemerným obsahom bielkovín  a vysokým obsahom tukov.

V tomto prípade odporúčam aby 2/3 kŕmnej dávky tvoril jačmeň, v zostávajúcej 1/3 by mali mať zastúpenie 30% pšenica, 30% kukurica a 40% repka.

 

c)Obdobie liahnutia a odchov mladých do odstavu - pre toto obdobie odporúčam túto zmes: 30% pšenica, 10% jačmeň, 40% hrach, 10% kukurica, 10% repka. Holuby kŕmime okolo 7 00 hod. a popoludní medzi 1600 - 17 00 hodinou. Množstvo podávanej kŕmnej zmesí závisí od toho, koľko a aké mladé vychovávajú staré holuby. Dajme im toľko, koľko spotrebujú pre nakŕmenie svojich mladých a približne 1/2 hodiny potom im dajme opäť toľko, koľko s chuťou zožerú. Holuby sa musia o žrádlo „ pobiť „ mať roztiahnuté krídla. Pokiaľ pristupujú ku krmitku „vychádzkovým“ tempom v systéme kŕmenia je chyba. Toto dostatočne kŕmenie je dôležité preto, aby  holuby ktoré odchovávajú po nakŕmení svojich mláďat nezostali hladné. Tak by sa ich telesný stav čo nevidieť zhoršil a keby zostali hladné aj nabudúce, mladé by nenakŕmili dostatočne a to preto aby si ušetrili potravu aj pre seba. To by spôsobilo , že mladé by nepriberali na váhe tak ako je potrebné.

 

Obdobie odstavu mladých - holúbätá odstavíme keď majú 24-26 dní. Mladé kŕmime ráno a večer a to nie skoro ani nie neskoro. Dajme im toľko koľko skonzumujú v priebehu 15-20 min. Dbajte na to aby v krmitku neostávala potrava. V opačnom prípade znížime kŕmnu dávku.   Mladým holubom odporúčam zostaviť   kŕmnu zmes nasledovne : 20% kukurica, 35% viky, 20% pšenice,10% prosa , 10% pohanky,2% ryže, 1% konopného semena, 1% ľan, 1% horčičné semeno ( rôzne drobné semienka sú bohato zastúpené v potrave pre exoty, čo je možné si ľahko a pomerne lacno  v porovnaní k % zastúpenia v kŕmnej zmesi zabezpečiť). Mladým predkladajte aj zelené krmivo tj. v slanej vode opláchnutý a pokrájaný šalát.

 

            Chovné páry ďalej pokračujú v programe od znášky vajíčok po liahnutie s odchovom. Pretekári prechádzajú do režimu predpretekovej a pretekovej prípravy.

 

Obdobie predpretekovej a pretekovej prípravy  - aspoň dva týždne pred pretekmi musia mať holuby dobrú kondíciu. Pretekárov máme kŕmiť ráno a popoludní, podľa možnosti vždy po prelete ( lety okolo holubníka ) . Veľkosť dávky je ťažko stanoviť. Pri dobrej pozorovacej schopnosti  rýchlo zistíte aké množstvo vaše holuby  zožerú v priebehu 15-20 min. Odporúčam túto kŕmnu zmes: 30% proso, 10% pšenica, 5% kukurica, 10% jačmeň,  10% hrach (alebo iná  strukovina),10% ryža, 5% lúpaný ovos, 5% ľanové semeno , 5% konopné semeno, 5% repky, 5% lesknice.

            V tejto kapitole by som chcel v hrubých  rysoch  oboznámiť čitateľa  s kŕmnymi postupmi  pri určitých spôsoboch pretekania. Dnes už chovateľovi , ktorý má snahu udržať sa v prvej desiatke oblasti je jasné , že krátke a stredné trate na „ prirodzeno „ lietať nemožno .  Preto je nevyhnutné pristúpiť k vdovskej metóde. V súčasnosti táto metóda už nie je tou metódou  z roku 1903. Každý chovateľ si ju modifikuje podľa vlastných potrieb. Podstata však ostáva , a tou je to , že kto sa rozhodne pre túto metódu , musí si osvojiť znalosti o metabolizme poštového holuba a to najmä o funkcii pečene , zažívacieho ústrojenstva , využívaní vitamínov, obnovenie stratenej energie, využívanie bielkovín , sacharidov a tukov, uvoľňovanie energie počas letu , transport kyslíka v tele, vplyv minerálov na túto činnosť a uvoľňovaní žlče.

            Chovatelia pretekajúci na dlhých tratiach (nasadzovanie na pretek v 2-3 týždňových intervaloch) to majú pri kŕmení svojich holubov jednoduchšie. Problém v metabolizme vyrieši čas medzi  jednotlivými nasadzovaniami. Ale chovateľ pretekajúci na krátkych a stredných tratiach to v priebehu jedného týždňa sám bez podporných látok vôbec nezvládne . Všetko záleží na vedomostiach a finančných možnostiach chovateľa. Dnes už krátke a stredné trate „ nelietajú „ holuby“ ale „ veterinári „. Každému je jasné , že  kŕmenie vdovcov je chúlostivá záležitosť. Dokonca sa hovorí  v danom smere o umení, ale podľa mňa by sme podľa už získaných vedomosti mohli hovoriť o logike kŕmenia . Ako sme si už povedali, pretekajúci holub sa rovná atlétovi. Nesmie byť tučný ani chorý. Ide o to , že holub musí ísť do koša v čo najlepšom telesnom stave. Hovorí sa , že holub, ktorý je vo forme , musí vyzerať ako nafúknutý. Veľa začiatočníkov v holubárskom športe nasadzuje na pretek veľmi ťažké holuby.

 Cieľom logického kŕmenia  holuba -pretekára  má byť čo najrýchlejšia regenerácia od preteku po pretek ,pri zachovaní potrebných rezerv. Pri kŕmení sa musí brať do úvahy to, aký výkon holub odviedol (vzdialenosť, náročnosť posledného preteku a stupeň únavy po preteku) a na druhej strane to, čo od neho očakávame pri najbližšom preteku. V prípade , že pretekáme na krátke trate dávame holubom počas 2-3 kŕmení (doba po prílete- regeneračná) očistnú zmes. Postupne prejdeme na zmes tvoriacu svalovú hmotu – rastová fáza = prísun bielkovín (2-3-kŕmenia)  s plynulým prechodom do energetickej fázy = prísun sacharidov ( 3-4 – kŕmenia) , s postupným vyrysovaním svalov drobnými semenami a tvorbou energetických zásob v závere týždňa, fáza zásobná =  prísun tukov(2-3- kŕmenia , individuálne  drobné semena).Holub počas letu spaľuje časť energie , ktorú získal z krmiva počas prípravy na pretek. V prípade, že nebudeme presne dávkovať  množstvo predkladaného krmiva a dôjde k prekŕmeniu , holuby stučnejú a prestanú trénovať. Ale stučnieť holuby môžu aj v tom prípade ak v týždni pred pretekom málo trénujú. Prvá vec , ktorú musíme urobiť, keď zistíme, že holuby nechcú trénovať je , že im znížime kŕmnu dávku. Môže sa stať aj to , že vdovci  už toho majú dosť a ich morálka je preč. V takomto prípade by pomohlo keby sme ich nechali zahniezdiť na 10-12 dní . Vzhľadom k vývoju technik kŕmenia sa objemy voľakedy porovnávajúce od oka ,dnes merajú veľmi presne. Predsa aj v tejto dobe kŕmi väčšina chovateľov podľa citu. Počítajú na polievkové lyžice a spoliehajú viac na svoj úsudok ako na vedu a meranie množstva vážením. Pri chove poštových holubov by sme si  mali vziať za zásadu, že si budeme robiť presnú evidenciu krokov urobených pri kŕmení ( množstvo, druh , doba podávania krmiva, umiestnenie na preteku ). Vyriešením otázky aké veľké dávky podávať je, že si každý chovateľ zabezpečí váhu, krmivo začne vážiť a viesť o veľkosti dávok evidenciu. Samozrejme , že tým nemyslím vážiť krmivo každému holubovi zvlášť. Vždy je praktické mať odmerku na jednotlivé druhy obilnín so zodpovedajúcou váhou 15g, 20g (  pre 10 ks pri dávke 15g  a pre 10 ks pri dávke 20g). 

            Regenerácia holubov po preteku musí prebehnúť tak, aby holub pri najbližšom nakošovaní  mal opäť svoju váhu. A tu je problém s ktorým chovateľ musí bojovať. Vdovec často stráca chuť k jedlu s blížiacim sa termínom nasadenia na pretek. Z uvedeného dôvodu sa odporúča na začiatku týždňa kŕmiť regeneračnou - očistnou zmesou, ktorá je chudobná na bielkoviny ale bohatá na sacharidy a stopové prvky. Takýmto kŕmením  sa znovu vybudujú zásoby energie, pričom pečeň a ľadviny nie sú zaťažené . Regeneračná zmes ako sme uviedli ,obsahuje málo bielkovín , a tak  je nízka tvorba močoviny, ktorá sa musí z tela vylučovať .Ďalším prínosom diéty je to, že tvorba svalovej hmoty je pozvoľná ,a tak aj holub pomalšie priberá .Od okamihu podávania zrnovín bohatých na bielkoviny a v závere prípravy na tuky, holub začína rýchlo priberať. Zaťaženie jeho vnútorných orgánov trvá krátku dobu. Na základe uvedeného by som odporučil nasledovný postup kŕmenia (krátke a stredné trate):

 

Fáza regenerácie - očista

 

 

1.deň -nedeľa - deň príletu z preteku                             - 2/ 3 ryža

                                                                                        - 1/3 proso

 

2.deň - pondelok  - ráno a večer                                      - 2/3 proso

                                                                                         - 1/3 jačmeň (+ miner.Na,Mg,K,S )

Zmes poliať cesnakovým olejom a posypať pivnými kvasnicami.

 

3. deň - utorok  - ranné kŕmenie                                    -  2/3 jačmeň

                                                                                       -  1/3 pšenica  (+ miner.K)

 

 

 

     Fáza rastová - budovanie svalovej hmoty

 

 

                             - večerné kŕmenie                              - 2/3 pšenica

                                                                                       - 1/3  hrach ( strukovina +vit.D3, )

 

4. deň - streda - ranné kŕmenia                                       - 2/3  hrach ( strukovina + vit.D3 ,)

                                                                                        - 1/3  pšenica               

 

 

 

Fáza energetická

 

 

                           - večerné kŕmenie                                 - 1/3  pšenica resp.cirok( + vit.D3, B1 )

                                                                                        - 2/3  kukurica

 

5. deň - štvrtok   - ranné kŕmenie                                   -  1/1  kukurica (+vit. E,H,B1)                  

 

                           - večerné kŕmenie                                - 2/3   kukurica

                                                                                        - 1/3   repka  ( olejnina + vit.E,H,B1)

 

6. deň - piatok - ranné kŕmenie                                      - 2/3 slnečnica ( + miner. železo,S, P,vit. E,H)

                                                                                        - 1/3 obilnina bohatá na sacharidy ( kukurica)                                                                             

 

Fáza zásobná

 

 

                         - piatok - večerné kŕmenie                       - 2/3 ovos            

                                                                                          - 1/3 ľan, konope, repka (+ miner.železo,S,P)

 

7. deň  - sobota - ranné kŕmenie                                        - 1/1 proso

                                                                                           - 2,5 hodiny pred košovaním individuálne                                                                  

                                                                                             1 čajová lyžička ryže  

 

 

            U dlhotratiarov sú druhy zrnín tie isté iba dĺžka jednotlivých fáz je rozdielna. Doba prípravy dlhotratiarov by nemala byť kratšia ako dva týždne(14 dní). Prvých 5-7 dni po preteku holub regeneruje. Odporúčam kŕmiť zmesou v zložení :jačmeň, proso kardi, ryža. Potom nasleduje obdobie tvorby a rastu svalovej hmoty 2-3 dni(táto fáza sa môže skrátiť na dobu 3-krmení). Kŕmime zrnovinami bohatými na bielkoviny. V kŕmnej zmesi môže  byť podiel týchto zŕn až 50%, zvyšných 50% tvoria obilniny bohaté na sacharidy ako sú kukurica a pšenica ( táto fáza je závislá od straty objemu svalovej hmoty). Plynule prejdeme do fázy energetickej. Z kŕmnej dávky vylúčime strukoviny( pre vysoký obsah bielkovín ) a do kŕmnej dávky zaradíme zrná bohaté na sacharidy ako je kukurica, pšenica, proso ( 5% ), ryža (5% ), slnečnica ( 10% ). Po tejto fáze nastáva fáza zásobná. V tejto fáze odporúčam kŕmiť zrnami bohatými na tuky (olejniny ) a to tak , že do budníkov individuálne pridávame zmes drobných zŕn (konope, ľan , lesknica , repka, horčičné semeno, zmes pre exoty ). Zásobná fáza slúži na ukladanie rezerv, ktoré sú tvorené z glykogénu a tukov, ktoré sa ukladajú v krvi a pečeni, ako aj v celom tele holuba.       

 

 

Zdroje energie pre svalovú prácu , využívanie sacharidov a význam glykogénu pri letovom výkone poštového holuba

 

            Telo poštového holuba je zložitý mechanizmus využívajúci na svoj chod viacero zdrojov energie. Ak chce chovateľ preniknúť trochu hlbšie do problematiky prípravy holubov na pretek , mal by poznať aj energetické princípy tela poštového holuba , uplatňujúce sa pri letovej záťaži . Na začiatok je potrebné pochopiť výrazy ako aerobný, anaeróbny,   aeróbna činnosť a podobne. Možno že sa vám to bude zdať trochu veľmi podrobné ale pre pochopenie celého javu je to nevyhnutné .To či je aktivita aeróbna, alebo anaeróbna záleží od prítomnosti, resp. neprítomnosti kyslíka pri energetických procesoch. Podľa účasti , alebo neúčasti kyslíka pri záťaži ( let ) sa budú využívať rôzne energetické zdroje. Ak teda chcete vedieť čo spaľuje váš pretekár počas letu čítajte ďalej. V tomto článku by som chcel odhaliť opodstatnenosť fázovania kŕmnej dávky v pretekovej sezóne. Skúste nájsť súvislosti a postupne sa vám celá príprava (kŕmenie a pitný režim )  bude zdať jasnejšia . Pochopíte prečo holuby vašich súperov pred košovaním majú skoro prázdne hrvole a aké krmivo ( po stránke chemického zloženia ) predkladajú svojím pretekárom.

            Pri lete holuba sa využívajú rôzne energetické zdroje. Ako bezprostredný zdroj energie však telo využíva len jeden. Je ním energia nahromadená vo svaloch vo forme organickej molekuly( ATP). Energia sa získava štiepením tejto molekuly. Takto získanej energie je však veľmi málo a vydrží maximálne na niekoľko sekúnd, resp. na jednu mohutnú reakciu ( napr. silný odraz a vzlet z letového auta). Asi si myslíte , že po vyčerpaní takéhoto zdroja nastúpia ostatné zdroje energie. Nie je tomu celkom tak. Svaly sú totiž schopné pracovať len za pomoci ATP. Je preto dôležité obnoviť ich zdroje – resyntetizovať ATP. Na takúto obnovu sa využíva energia z iných zdrojov. Tieto zdroje sa delia na aeróbne a anaeróbne.

            Anaeróbna aktivita- je vykonávaná takou intenzitou, že telo nie je schopné zabezpečiť pre svoju prácu dostatok kyslíka. Ako zdroj energie sa využíva Kreatínfosfát.  Kreatínfosfát je najpohotovejším – najrýchlejším zdrojom pri obnovovaní ATP. Čím ho má telo viac, tým lepšie. Spravidla sa však takéto energetické zásoby vyčerpajú v priebehu niekoľkých sekúnd intenzívnej činnosti. Pri nedostatku tejto látky nastupuje ako zdroj energie cukor.  Cukor , ktorý má holub vo svaloch sa nazýva svalový glykogén. Veľkou zásobárňou glykogénu je pečeň. Glykogén ako jediný dokáže byť využitý s kyslíkom (aeróbna činnosť), ale aj vtedy , keď je kyslíku nedostatok ( anaeróbna činnosť). Cukor však nie je ideálne palivo , pretože jeho spaľovaním vzniká kyselina mliečna . Tento produkt  sa pri veľmi intenzívnej (anaeróbnej) činnosti v tele hromadí a spôsobuje zakyslenie. Pri dlhotrvajúcom lete s maximálnou intenzitou , postupne začne holub cítiť únavu a zosadne ( preruší let ). Dôvodom toho je práve kyselina mliečna. Dobre trénovaný holub je schopný využívať glykogén pri anaeróbnej činnosti dlhšie ako netrénovaný. Jeho telo je lepšie pripravené znášať zakyslenie a svaly sú lepšie prekrvené a ľahšie dokážu kyselinu odvádzať preč zo svalov.

            Aeróbna aktivita – je vykonávaná takou intenzitou, že telo je schopné zabezpečovať pre svoju prácu dostatok kyslíka. Ako zdroj na resyntézu ATP sa využívajú sacharidy ( cukry ) a tuky. Postupným predlžovaním zaťaženia ( dlhotrvajúci let ) sa zvyšuje podiel aeróbnych procesov na celkovom energetickom krytí svalovej práce. Hneď pri začiatku zaťaženia sa organizmus snaží využiť kyslík na efektívnu produkciu energie. Zásoby kyslíku vo svaloch a v krvi sú však obmedzené a tak predpokladom pre aerobnú činnosť sa stane až dostatočný prívod kyslíka do pracujúcich svalov  z vonkajšieho prostredia , cez dýchacie vaky do krvi a odtiaľ do svalov. Aeróbne aktivity sú aktivity dlhotrvajúce, vytrvalostné . Ako zdroj energie pre svalovú prácu sa okrem cukru využívajú aj tuky. Najväčšou chybou začínajúcich chovateľov je nasadenie na dlhý pretek holuba krátkotratiara, ktorý si nevie rozložiť sily pričom intenzita jeho letu je privysoká. Ak je intenzita privysoká, laktát (kyselina mliečna )sa nestíha odbúravať zo svalov a holub pociťuje nevoľnosť pričom často let preruší. Ďalším dôvodom pre nižšiu intenzitu je, že sa spaľujú tuky . Z určitého množstva kyslíka sa uvoľní viac energie pri spaľovaný cukrov ako tukov. Keďže najväčší hlad bude pri aeróbnej činnosti  po kyslíku , telo ako múdry hospodár uprednostní pri krátkotrvajúcej záťaží veľkej intenzity cukor (krátke trate) a naopak pri dlhotrvajúcej záťaži nižšej intenzity tuky (dlhé trate). Opäť hovorí v prospech tukov laktát, ako produkt vznikajúci pri spaľovaní cukrov.

            Využívanie sacharidov- Skutočnosť , že v energetickej premene pracujúcich svalov sú sacharidy (cukry) veľmi významné , je dávno známe. Po desaťročia sa dokonca tvrdilo , že predstavujú jediný zdroj energie pri zaťažení . Len neskôr sa spoznala úloha tukov v pracovnom metabolizme. Tým vznikla otázka , v akom vzájomnom pomere sú títo dvaja dodávatelia energie.

V tomto smere bolo významné , že reakcia sledovaného organizmu , či to už bolo v pokusoch na zvieratách alebo pri sledovaní priamo na človeku, javila pomerne jednotné tendencie, keď sa získali jasnejšie predstavy o spôsobe zaťaženia. Určite nemožno očakávať, že rovnaké zmeny látkovej premeny sa zistia pri krátkych a dlhých letoch, pri zaťažení maximálnej a submaximálnej intenzity, ako aj u trénovaných a netrénovaných pretekárov.

Napriek tomu sa na túto skutočnosť vždy dôsledne neberie ohľad.

            Ukazuje sa , že pri využívaní sacharidov a tukov v pracujúcom svale neexistuje žiadne uprednostňovanie jednej či druhej látky. Mnohostranné regulačné systémy riadia veľmi jemne využívanie týchto dvoch hlavných zdrojov energie.  Takto sa vytvárajú pre organizmus ako celok optimálne vzťahy. Princípy týchto regulačných mechanizmov sú známe , aj keď nie sú ešte bez zvyšku vysvetlené všetky podrobnosti pritom prebiehajúcich pochodov. V každom prípade organizmus súčasne zabezpečuje súlad rozličných faktorov. Týka sa to predovšetkým pohotovosti prítomných látok a stupňa energiu uvoľňujúcich procesov, ktorý je podmienený požiadavkami zaťaženia.

Keď vychádzame z aspektu pohotovosti , takmer nevyčerpateľným rezervoárom energie pre pretekajúceho holuba sa zdajú byť tuky, rovnomerne rozložené v podkoží celého tela  . Takto je pochopiteľné , že organizmus sa bude aj počas zaťaženia pokúšať využiť túto veľmi lacnú a voči ostatným zdrojom výdatnú pohonnú látku. Určité mechanizmy za účasti vegetatívneho nervového systému dbajú , aby sa na začiatku zaťaženia rýchlo mobilizovali aj tuky. Vo forme voľných mastných kyselín sa odovzdávajú z tukových buniek do krvi. Žiaľ , tento výhodný a hospodárny spôsob zásobenia energiou má svoje ohraničenie. Čím väčší výkon sa od organizmu vyžaduje, čím je intenzívnejšie zaťaženie, tým rýchlejšie musia prebiehať aj energiu uvoľňujúce pochody v činnej svalovej bunke. Vtedy sa ukazuje , že spaľovaním tukov možno energeticky zabezpečiť dlhotrvajúci menší výkon. Ale výlučne iba spaľovaním tukov nemôže zabezpečiť potrebnú vysokú rýchlosť tvorby energie, čo je potrebné pri zvyšujúcej sa intenzite zaťaženia. K tomu sa musia , ako dnes už vieme , zapojiť aj dovtedy starostlivo šetrené zásoby sacharidov. Celkové zásoby sacharidov v organizme nie sú veľké. Preto je táto úzko ohraničená rezerva pre organizmus istým spôsobom cenná. Siaha sa na ňu len vtedy, ak je to nutné vzhľadom na mimoriadne veľké zaťaženie. Až s narastajúcou intenzitou svalovej práce podiel spaľovania sacharidov stúpa a  rovnakou mierou sa znižuje spaľovanie tukov. Pri veľmi vysokej intenzite sa spaľujú skoro výlučne sacharidy!!

            Podstatnou príčinou pre takýto postup je zásobovanie kyslíkom. Spaľovanie tukov je síce veľmi výdatné na kalórie, ale na druhej strane na takto získané kalórie treba pomerne veľa kyslíka. To je hlavná príčina , prečo pri intenzite práce, ktorá vyžaduje približne maximálny príjem kyslíka, musí sa organizmus preladiť na spaľovanie sacharidov. Tvorba energie sa má takto čo možno najdlhšie udržovať kyslíkom, ktorý je k dispozícii.

            Ak je však potreba energie zvlášť vysoká  ( pretek ) , alebo ak vzniká veľmi náhle, postupne sa rozbiehajúca oxidatívna (aeróbna ) látková premena ( takto sa označuje tvorba energie pri využívaní  kyslíka ), nie je v stave kryť potrebu , pretože prebieha relatívne pomaly. V takejto situácii potrebnou rýchlosťou kryje energiu pre svalovú prácu glikolitické  (anaeróbne ) uvoľňovanie energie.

            Ako glykolýza sa označuje prvá časť odbúravania sacharidov, ktorá vedie až ku kyseline pyrohroznovej. Táto sa ďalej využíva okysličovaním. Odbúravanie sacharidov až po kyselinu pyrohroznovú uvoľňuje v porovnaní s nasledujúcimi oxidačnými pochodmi iba malý podiel energie, ale táto energia sa dáva k dispozícii veľkou rýchlosťou  a aj bez potreby kyslíka . Tvoriace sa množstvo kyseliny pyrohroznovej prechodne ďaleko presahuje možnosti jej ďalšieho rozkladania, kyselina pyrohroznová sa mení na kyselinu mliečnu. Jej hromadenie silne brzdí pokračovanie glykolýzy, a tým vedie k stupňujúcej sa únave. Toto dôležité prispôsobovanie sa tvorby energie na vznikajúci vrchol požiadaviek môže mať teda len prechodný charakter.

Možnosť takéhoto získavania energie bez kyslíka , resp. nad kapacitu na kyslíku závislých okysličovacích reakcii  je daná len v rámci látkovej premeny  sacharidov, cestou glykolýzy.  Nijaká iná látka  - ani tuky  nie – nemôže týmto spôsobom prispieť k získavaniu energie. Z toho vyplýva prevažujúci význam sacharidov pre každý maximálny výkon. Výkonnosť v určitom rozsahu zaťaženia , o ktorom sa bude ešte podrobnejšie hovoriť, stojí a padá existenciou bohatých sacharidových rezerv, ktoré sú k dispozícii na použitie.

Sacharidové rezervy , ktoré má organizmus možno použiť pri pracovnom metabolizme , sú skladované vo dvoch rozličných formách . V každom prípade sú sacharidy uskladnené vo forme živočíšneho škrobu glykogénu. Glykogén sa môže ukladať raz v pečeni , inokedy v činných svaloch .Pečeňový glykogén a svalový glykogén nie sú celkom totožné , štruktúra veľkých škrobových molekúl je trocha rozdielna. Oba sú však rovnako zostavené z glukózy. Potreba hladiny glukózy v krvi sa ustavične upravuje z pečene .  Pritom sa udržuje rovnováha medzi spotrebou na periférii a jeho uvoľňovaním  z pečene . Najmä mozog je odkázaný na stály prívod glukózy. Mnohé ochranné mechanizmy, ktoré zabraňujú poklesu glukózy v krvi, sú takto životne dôležité. Aj svaly odoberajú glukózu z krvi . Toto množstvo sa môže pri záťaži zreteľne zvýšiť, čo je však len malá časť glukózy spotrebovanej vo svaloch. Oveľa väčšie množstvo glukózy , ktoré sa pri záťaži spotrebováva, hlavne pri intenzívnej práci  pochádza zo svalových zásob, zo svalového glykogénu . Tým sa zabraňuje príliš veľkému vyčerpaniu pečeňového glykogénu. Dôležité je, že svalový glykogén sa nachádza už vo vnútri bunky a v bezprostrednej blízkosti činných svalových vlákien. To má osobitný význam pre rýchle anaeróbne uvoľňovanie energie. Transport  krvou ani prechod cez bunkovú blanu nie je potrebný. pri tom ešte zdôrazňujeme, že sval môže využívať iba vlastné zásoby, nemôže siahnuť na zásoby iných svalov, ani tých , ktoré práve nepracujú. Jednotlivá svalová bunka môže ľahko prijímať glukózu a buď ju hneď  upotrebiť, alebo deponovať ako glykogén , žiadne množstvo glukózy uvoľnenej rozpadom svalového glykogénu nemôže však odovzdať do krvi. Preto majú pre výkonnosť svalu taký veľký význam jeho vlastné zásoby glykogénu.

Podľa uskutočnených experimentov a na základe získaných informácii vyplýva , že v mnohých podmienkach prebieha výkonnosť svalu paralelne s jeho zásobami glykogénu. Ak sa kladú dostatočne vysoké požiadavky , najmä pri strednom a dlhom trvaní práce, glykogénové zásoby sa môžu rýchlo zmenšovať a často dokonca úplne vyčerpať. Ak sa to stane , pri ďalšom zaťažení sa musí prejaviť pokles výkonnosti, pretože sval nemôže pri takejto vysokej intenzite zaťaženia ďalej pracovať s núdzovo zapojenými zdrojmi energie. Týmto sa stáva množstvo glykogénu v zaťažovaných svaloch jedným z veľmi dôležitých faktorov určujúcich výkonnosť nášho pretekára.

Normálne je obsah glykogénu v úzkom , dobre vyváženom vzťahu k iným veličinám , ktoré tiež určujú výkonnosť svalu, ako napr. k obsahu energetický bohatých fosfátov, ku kontaktným bielkovinám(myozín ) alebo draslíku. Platí to hlavne pre sval zdravý, odpočinutý a pripravený na výkon. Úlohou  výživy poštového holuba je plne a rýchlo zabezpečiť takýto priaznivý východiskový stav.

 

Podiel tukov a sacharidov na energetickom metabolizme:

Pre šprintéra(letec na krátke a stredné trate )  bude výhodnejší zdroj energie cukor. Z kyslíka , ktorý prijal pľúcami získa viac energie za pomoci cukru a bude preto letieť rýchlejšie. Vzhľadom na obmedzené zásoby, musí s nimi organizmus účinne hospodáriť. Vzájomný pomer spaľovania živín pri svalovej práci závisí od viacerých faktorov:

 

  • Intenzita zaťaženia :  V pokoji a pri nízkej intenzite sa využívajú predovšetkým tuky. S pribúdajúcou intenzitou progresívne stúpa podiel cukrov. Medzi žiadnym zdrojom energie nie je presná hranica od ktorej sa začne využívať výhradne jeden zdroj. Naopak je pre zdroje charakteristické ich vzájomné prelínanie.
  • Úroveň trénovanosti: Postupným zlepšením trénovanosti sa organizmus naučí lepšie využívať tuky a cennejší zdroj energie – cukor si bude šetriť na „ horšie časy „
  • Stav glykogénových zásob: Podľa množstva glykogénu vo svaloch a v pečeni sa mení pomer jeho zastúpenia pri svalovej práci. Čím sú tieto zásoby väčšie, o to dlhšie je organizmus schopný vykonávať aeróbne zaťaženie vysokou intenzitou ( dôležité pre dlhotratiarov ). Po vyčerpaní zásob a prechode na spaľovanie tukov musí prísť k zníženiu intenzity. Ak sa intenzita nezníži ( let sa ešte neskončil ) začne holub pociťovať únavu , ktorá ho donúti intenzitu znížiť, alebo s ňou úplne prestať . Obnova glykogénových zásob trvá 24 až 72 hodín. Pre rýchlu obnovu je dôležitá správna výživa  ( ryža, jačmeň, proso, zelené krmivo,). Najlepšie sa obnovujú glykogénové zásoby v prvých hodinách hneď po záťaži ( po prílete z preteku ). Ak teda chcete doplniť svojím pretekárom zásoby glykogénu, vhodné je podať „sladkosť“ krátko po záťaži a nečakať až na podanie krmiva.

Kým sacharidov je v tele obmedzené množstvo, tuky predstavujú praktický neobmedzený zdroj energie. Ako sa dá zvýšiť podiel tukov pri aeróbnej aktivite?

 

            V posledných rokoch sa ukázalo , že kofeín má okrem stimulačného vplyvu na centrálny nervový systém aj metabolické účinky. Preto pred pretekom uvarte svojím pretekárom silnú “ kávičku“. Tá  oddiali spaľovanie glykogénu, ktorý im tak lepšie poslúži ako výkonnejšie palivo v druhej polovici trate. Kofeín zvyšuje fyzickú výkonnosť, svaly sa pomalšie unavia. Kofeín priaznivo ovplyvňuje mobilizáciu tukových zásob, a tak spôsobuje , že aktívny sval môže využiť tuk ako energiu. Tento proces zabezpečuje, že zásoba glykogénu sa neznižuje, a predsa sa predlžuje doba, ktorú môžeme využiť na požadovaný výkon. Pre zabezpečenie úpravy výroby bunkovej energie a látkovej premeny tukov nám dobre poslúži špeciálny prípravok vysokej kvality CARNIFARM sol.( resp. Aquakar energit). Obsahuje pre organizmus veľmi dôležité zlúčeniny karnitín a taurín.


L-karnitín je látka fyziologickej povahy, ktorá je podstatná a nenahraditeľná pre výrobu bunkovej energie a pre latkovú premenu tukov. L– karnitín sa ukladá v pečeni, jeho nedostatok zapríčiňuje nízku tvorbu bunkovej energie, ktorá je potrebná na všetky metabolické pochody.

Prípravok zaisťuje správny metabolizmus mastných kyselín a aminokyselín a dostatočnú produkciu energie z ketolátok, reguláciu koncentrácie čpavku v krvi, stimuláciu dýchania a aktívneho bunkového transportu ATP, podporuje imunitné pochody. Zloženie prípravku má podstatný vplyv na správne fungovanie neurohormonálneho, tráviaceho, pohlavného a obehového systému. Komponenty obsiahnuté v prípravku povzbudzujú proces trávenia, nakoľko podporujú vylučovanie žalúdočnej šťavy a pankreatických enzýmov. Prítomnosť karnitínu v prípravku podporuje odolnosť organizmu, svalovú silu a aktivitu srdcového svalu.

            Správny pomer všetkých zložiek prípravku umožnil získať zlúčeninu s veľmi silným anabolickým  účinkom zaisťujúcim:

  • Intenzívny a rýchly rast zvierat
    Racionálne využitie krmiva a zníženie jeho spotreby
    Zvýšenie kvality svalovej hmoty
    Zlepšenie kondície

Prípravok je zvlášť účinný v prvých dňoch života, pretože zaisťuje zvýšenú životaschopnosť a vitalitu mláďat a podstatne obmedzuje straty na začiatku odchovu.

 

             Na  záver by som len dodal , že procesy okolo energetiky tela holuba sú omnoho zložitejšie . Dúfam však, že to najdôležitejšie sa mi podarilo obsiahnuť a že kapitola osloví čo najširšie spektrum  chovateľov.

 

 

Obdobie veľkého pŕchnutia - trvá od začiatku augusta do konca decembra, kedy dochádza k výmene peria u holubov. Preto odporúčam takú zmes , ktorá pôsobí ako na vývoj peria , tak  aj na jeho rast. Pre chovné , pretekové a mladé holuby , ktoré boli predtým oddelené, môžeme teraz zostaviť jednotnú zmes na obdobie pŕchnutia, pozostávajúcu z nasledovných ( navrhujem ľahko dostupné zrniny na našom trhu) komponentov :  20% kukurica , 30% vika , 20% pšenica , 10% jačmeň , 20% zmes dostupných olejnín a drobných zŕn ako sú repka, slnečnica , ľan , konope , dari, milo, zmes pre exoty. Holuby kŕmime 2x denne. Čo do množstva podávame dávky okolo 30-40g na deň a kus, s tým , že v krmitku nesmie počas kŕmenia tj. 15-20 min zostať žiadne krmivo. Stále platí , že o žrádlo sa „ bojuje „ s roztiahnutými krídlami. Ako náhle , väčšina holubov odchádza po nakŕmení k napájačke a nevracia sa ku krmitku, znamená to , že holuby už majú dosť. V takom prípade žrádlo od holubov zoberieme. V kŕmení zeleným krmivom pokračujeme tak dlho, pokiaľ ho máme k dispozícii. Grit a minerálne látky majú byť v tomto období stále prístupne umiestnené v holubníku. Pre zlepšenie  trávenia podávame vo vode holubom glukopur.

            V závere tejto kapitoly chcem upozorniť začínajúcich chovateľov na skutočnosť „ chovať iba toľko holubov , na koľko máte a stačíte „.

 

Komentáre (22)


Miki (188.167.182.174)
10. 06. 2020 - 18:47:18

| Dobry den pristal nam na terase postovy holubok, uz je u nas dva dni, dnes som googlila cim ho mam krmit, vidim, ze to je cela veda.. dala som mu kukuricu a jacmen a pochopila, ze bol mimoriadne hladny.. vyzera, ako sampion, nechcem to pokazit, co mu mozem este dat? Dakujem
ivan (95.105.214.254)
10. 11. 2019 - 15:33:16

| Lesknica obsahuje vela bielkovin? Dobry vtip.
Ján Trebuňák (178.40.51.140)
11. 11. 2019 - 21:57:13

| LESKNICE Semena lesknice v hojném množství využívají chovatelé exotického ptactva, tedy papoušků a hlavně drobných ptáků. Pru holuby je to již jen plodina na zpestření jídelníčku, tedy ne podstatná. Leknice je výživná a lehce stravitelná zrnina obsahující až 19% bílkovin a kolem 5% tuku. Velice příznivý pro holuby jsou v lesknici obsažené aminokyseliny potřebné pro dobrou látkovou výměnu. Kdo má možnost lesknici sehnat a nelituje peněz za ni vynaloženou, určitě nic nezkazí když ji bude v množství tak kolem 2 - 3% přidávat v kterémkoliv období do krmné směsi svým holubům.
Ivan Vanca (95.105.222.253)
18. 05. 2018 - 08:52:08

| Dobry den. Prosim Vas, ked spominate kukuricu, hrach, soju, psenicu, sosovicu... myslite krmit holubov surovymi plodinami toho,co som vymenoval, alebo uvarenymi?
Jano Trebuňák (178.40.86.141)
20. 05. 2018 - 12:37:26

| Surovú
Heni (85.237.227.52)
06. 04. 2014 - 19:27:17

| Vie mi niekto poradit cim mam chovať 3 týždnové mladatko holuba rodicou mu zabil jastrab a nevieme cim ho mame krmiť dakujem
jozef (85.135.162.61)
16. 05. 2013 - 10:42:14

| Vlaďo - avitaminóza je úplný nedostatok vitamínov!!!! To by si musel krmiť iba nelúpanou ryžou a to nehrozí,či? Maš takýto výhodný zdroj? V procese krmenia sa dieta používa po preteku a v malom množstve pred pretekom na zachytenie vody. Tak prečo sa báť AVITAMINÓZY
Ján Trebuňák (95.102.64.187)
19. 05. 2012 - 13:58:46

| http://www.ecoteam.cz/forum/read.php?f=2&i=9859&t=9849#reply_9859 http://www.ecoteam.cz/forum/read.php?f=2&i=8513&t=8240#reply_8513
Vláďa (90.178.104.248)
13. 03. 2013 - 11:29:07

| Zdravím pane Trebuňák. Zajimá mne zkrmování neloupané rýže. V jakém množství je to možné? A jde při krmení neloupanou rýží zabránit avitaminoze a jak? Dík za info Vláďa
jozef (178.41.235.213)
18. 06. 2012 - 22:44:00

| Vláďo,obecne 30g/kus/deň!!!!!!.Áno,keď krmiš dvakrát na deň tak polovina ráno a polovina večer. VláĎo,keď máš 100 pretekárov tak 100x30=3000g.A v tej 3000g miešanke bude pri uvádzanom pomere 2/3 a 1/3 - 2000g rýže a 1000g prosa. Paňátno?
Ján Trebuňák (78.99.201.146)
14. 06. 2012 - 21:10:21

| Na stránke SZCHPH je odkaz na TV NITRIČKA je tam niečo o krmení.
Vláďa (90.178.104.248)
12. 06. 2012 - 11:47:54

| Clapi díky za odpovědi zkouším to ale, jěště nedokážu odhadnout kolik krmiva. Příklad pro holuba se uvádí 3g krmiva na den? To zanemená polovinu ráno a poplovinu večer? A podíl při očistné fázi 2/3 rýže a 1/3 proso?
jozef (178.40.111.195)
22. 05. 2012 - 22:14:41

| Áno,ale keˇd dostane len fazuľu tak zožerie iba fazuľu.Pri možnosti, výberu určite zoberie hrach. Preto Vláďo ak nemáš milióny na špeciálnu zmes dávaj zrniny samostatne. Keď si ich spočítaš podľa jednotlivých fáz ,máš celkom peknú zmes.
Ján Trebuňák (95.102.87.143)
21. 05. 2012 - 11:22:04

| Áno, alebo zmes obilnín.Niektorí holub chce hrach iný pelušku a podobne, každému holubovi chutná niečo iné.
Ján Trebuňák (95.102.87.143)
21. 05. 2012 - 11:18:33

| Podľa toho či aj odchovávajú mladé, alebo máte len vdovcov.
Vláďa (90.178.104.248)
21. 05. 2012 - 10:53:26

| Děkuji za odpovědi zkouším to od tohoto týdne ale ječmen moc neberou není to na závadu?
Vláda (90.178.104.248)
17. 05. 2012 - 10:49:27

| Dobrý den, Hodně mne zaujal popsaný způsob krmení.Recept na složení závodní směsi, jen nerozumím dálším poměrům, které uvádíte dále fáze očistná růstová a zásobní.např. - večerné kŕmeni - 2/3 kukurica - 1/3 repka ( olejnina + vit.E,H,B1). Máte na mysli jenom kukuřici a repku v poměru 2 a třetinu? Děkuji za vysvětlení. Velice pěkný a zajíma vý web. dík Vláďa
Vaše meno jozef (85.135.172.57)
21. 05. 2012 - 09:23:11

| 1/1,2/3,1/3,je pomer z dennej krmnej dávky ktorá je obecne 30g. keď je v yátvorke olejnina alebo strukovina tak sa rozumie niektorá z obilnin napr.strukoviny-hrach ,fazuľa,bôb....
Vláďa (90.178.104.248)
19. 05. 2012 - 13:07:16

| Pod jakou záložkou je popis krmení na stránkách pana Matušky. Nemohu to najít děkuji Vláďa
Ján Trebuňák (91.127.190.144)
18. 05. 2012 - 11:16:14

| Kŕmenie je veľká veda je potrebné skĺbiť veľa faktorov. Ja som to používal v sezóne 2010. Čo sa týka prípravy holubov na pretek je to popísané na stránke pána Matušku. Áno je to pomer použitého krmiva v daný deň.
Vláďa (90.178.104.248)
18. 05. 2012 - 10:27:05

| Moc krmit neumím proto ty otázky. Na krátké tratě tedy stačí v pátek večer Loupaný oves len konopí a řepka? Co znamená 1/1 2/3 a pod? Jsou to poměry krmení nebo počet odměrek? Děkuji Vlaďa
Ján Trebuňák (78.98.234.93)
17. 05. 2012 - 19:43:02

| Toto kŕmenie si musíte prispôsobiť podľa seba toto je len nejaký návod, zloženie musíte odhadnúť podľa toho aký pretek Vaše holuby čaká,aké počasie bude podľa toho sa treba zariadiť.
Pridajte Váš komentár


(ostáva

=

Počet návštev (od 04.04.2012):
00206046
© Copyright Ján Trebuňák - SION
Coded by: Roman Košč - ITPROOF | design by: Ondrej Vašák - Design & Photography