logo sion Vaša predstava, spoločná konzultácia, moja realizácia,
spoločná spokojnosť
logo trebunak
(4)

Choroby holubov - Blog o holuboch

            Chov poštových holubov za účelom súťaženia je veľmi náročnou a nákladnou záležitosťou. Vyžaduje od chovateľa nie len základné ale veľakrát vyššie odborné vedomosti a tiež informácie o zdravotnom stave poštových holubov s ktorými sa zúčastňuje na pretekoch.

            Chovatelia , ktorý sa so svojimi holubmi pravidelne zúčastňujú organizovaných pretekov, sú určite veľkými fanúšikmi svojho športu a vedia pre túto svoju záľubu obetovať nemalo času a finančných prostriedkov. Každý z týchto chovateľov chce vo svojom športe vyniknúť a hlavne  dosiahnuť lepšie výsledky ako jeho super. Práve pre túžbu vyniknúť nad súpermi, veľká časť chovateľov nie je ochotná poskytnúť informácie o vedení svojho chovu a správy o aktuálnom zdravotnom stave, sú bohužiaľ tiež tajné. Často ani sami chovatelia , a to  aj tí skúsený nemajú presné informácie o zdravotnom stave svojich holubov. Vzhľadom k nedostatku odborných kapacít a možno aj z finančných dôvodov chovatelia nevyhľadávajú odbornú veterinárnu pomoc pri diagnostikovaní zdravotného stavu svojho chovu ,ale sami ordinujú antibiotika bez hlbšieho poznania následkov a vedľajších vplyvov antibiotík. Pri nedodržaní dobí a množstva podávaného lieku , dochádza k zníženiu účinnosti liekov s následnou potrebou zvyšovania dávok, čo má za následok poškodenie vnútorných orgánov / pečeň , ľadviny / a v konečnom dôsledku  k strate prirodzenej imunity holubov. Preto je namieste otázka, nebolo by na čase ustanoviť pravidelnú a povinnú chránenosť chovov proti infekčným chorobám ? Verím , že špičkovým chovateľom je zaťažko keď musia svoje vynikajúce, kmeňové a vo finančnom vyjadrení drahé kusy ukladať do pretekových košov kde to veselo prská , hnačkuje , chraptí .... Za takýchto podmienok je liečba a prevencia realizovaná jednotlivcami  bezvýznamná. Je nevyhnutné stanoviť , čo , kedy a ako je potrebné prevádzať na dosiahnutie spoľahlivej  chránenosti chovov. 

            Najjednoduchším , najlacnejším opatrením , ktoré môže realizovať každý chovateľ „bohatý „ či „ chudobný „ je mať čistý, slnečný , vzdušný a nepreplnený holubník. Tak bude postavený základ predchádzaniu rôznych  infekčných a iných ochorení a v neposlednom rade  zabráni sa ich šíreniu. V prístupe ku prevencii môžme u chovateľov holubov pozorovať dva extrémne prístupy. Existujú chovatelia, ktorí liečia holuby všetkým a proti všetkému o čom sa dočítajú  alebo im to niekto poradí , najčastejšie ich súper. Na druhej strane sú  zástancami tzv. prírodného spôsobu, ktorí neuznávajú žiadne liečebné a preventívne opatrenia, žiadnu hygienu. Treba povedať , že pravda je niekde uprostred. Aj v tomto prípade platí ,že zlatá cesta je stredná cesta.

Chov  poštových holubov sa pri zabezpečení veterinárnej starostlivosti dá rozdeliť do samostatných a pritom navzájom prepojených období v živote holuba. Sú obdobia kedy  je potrebné aplikovať liek liečebne a obdobie aplikácie lieku v preventívnej dávke. Pozorujem , že už má to pomaličky vťahuje do určitého extrému ako som to uviedol o niekoľko viet vyššie, ale chcem zdôrazniť, že nie som prívržencom liečby poštových holubov, pokiaľ nejde o preventívne očkovanie - vakcináciu proti infekčným chorobám. Vychádzajúc z poznatkov o súčasnom stave v chove poštových holubov, je nevyhnutné aby si chovateľ spracoval plán preventívnych opatrení so zameraním na choroby poštových holubov. Preventívny plán chovateľovi dá odpoveď na otázku čo, kedy a ako. Nezabúdajte na to, že príde čas kedy bude potrebné presunúť pretekára do chovného oddelenia. Neodborné liečenie a choroba akokoľvek ľahko vyliečiteľná pri akom koľ vek ľahkom priebehu , zanecháva stopy na operení a vývoji holuba. Dlhodobé podávanie liekov oslabuje imunitu a následne cez genofond je táto „ chúlostivosť“ umocňovaná v chove.

Ak chováme plánovane a máme chovné oddelenie, nemá veľký význam aby sme sa zvláštne zaoberali chorými jednotlivcami. Holuby sa rozmnožujú ľahko a rýchlo. Nechajte uplatniť zákon prírody , kde iba zdravý a silný jedinec prežije. Keď sa začneme veľmi zaoberať chorými holubmi , jedného krásneho dňa zistíme , že sa náš holubník premenil na nemocnicu.

Ako som uviedol vyššie je dobré keď si plán preventívnych opatrení rozpracujeme na jednotlivé obdobia:

 1. obdobie zimného odpočinku -druhá polovica decembra až koniec februára
 2. obdobie príprav na párenie, znáška, odchov prvej liahne, predpreteková príprava - marec až apríl
 3. obdobie pretekovej sezóny - máj až júl
 4. obdobie prevencie mladých holubov - apríl až august
 5. obdobie veľkého pŕchnutia - august až polovica decembra

Je dosť problematické stanoviť časovo presný plán. Ide mi o to  aby som začínajúcim a menej skúseným chovateľom pomohol zorientovať sa v danej problematike. Pred spracovaním plánu preventívnych opatrení je nutné laboratórne vyšetrenie chovu a konzultácia s veterinárnym lekárom , pri rešpektovaní biológie chovu holubov.

 

Obdobie zimného odpočinku - v tomto období by sme mali previesť preliečenie chovu na nasledujúce choroby : pseudomor, kokcidióza, salmonelóza, diftéria, trichomaniáza, ornitóza, odčervenie a zároveň ukončíme dezinfekciu holubníka.

            Celý proces začneme čistením holubníka  a jeho dezinfekciou, nakoľko sa predpokladá , že skončilo obdobie pŕchnutia. V čase  čistenia  holubníka pristúpime k odčerveniu chovu.  Najvýhodnejšou dobou na odčervenie je suché mrazivé počasie. Najlepšie je naplánovať si ho na voľný víkend . V piatok popoludní dôkladne vyčistíme holubník , podlahu posypeme podlahovou belobou (napr. Colombine), hlavne vlhkejšie miesta. Udržiavanie holubníka v suchu je jedným z hlavných cieľom skúsených chovateľov. Holubom na lačno podáme liek (napr. Levamisol ). Zvoľte taký, ktorý  pôsobí proti všetkým druhom červov vrátane vlásočnicových a kapilárnych . Potom ich trochu nakŕmime. V sobotu ráno prekontrolujeme kvalitu trusu na prípadný výskyt parazitov a holubník opäť dôkladne vyčistíme. Holuby necháme zatvorené celú sobotu a nedeľu dopoludnia. V tom čase odstraňujeme vylúčený trus. Pre chovateľov , ktorý nie sú zástancami aplikácie liekov , odporúčam aby si do svojho chovného plánu zaradili pravidelné podávanie / cez potravu alebo pitnú vodu / cesnaku vo forme tinktúr, prášku, alebo obsiahnutého v rôznych prírodných mixoch .

Odčervenie možno spojiť s očkovaním  proti diftérii- kiahňam holubov. Táto choroba nemá špecifickú liečbu. Ide o vírusové ochorenie zapríčinené vírusmi zo skupiny poxvírusov.  Čiastočný účinok sa dosiahne podávaním širokospektrálnych antibiotík. Pri ľahšom napadnutí choroby – kožná forma sa najskôr objavia žltohnedé bradavičky veľkosti prosa okolo zobáka , na nohách, okolo očí, uší, pri otvore konečníka, v podpazuší alebo na behákoch. Neskoršie sú bradavičky hnedo šedé vo veľkosti hrachu. Najčastejšie sa prejavujú v zhlukoch. Ich odstránenie je sprevádzané častým krvácaním . Pri zasiahnutí iba malej časti povrchu tela, nemajú vplyv na psychiku holuba. Pri zasiahnutí veľkej časti holub často schudne. Keď sú bradavičky vyschnuté, môžeme ich ľahko odstrániť a miesto potrieť jód glycerínom. Oveľa nebezpečnejšia je sliznicová forma- charakteristická tvorbou bielo žltých pablán v dutine zobáka a dýchacích cestách, ktorá je veľmi nákazlivá. Jej inkubačná doba je 4-14 dní. Mladé uhynú do týždňa, staré do 14 dní. Mláďatá v hniezde sa nedajú zachrániť ani preventívnym očkovaním . K preventívnemu očkovaniu je výhodné keď je suché a mrazivé počasie. Samotné očkovanie sa prevádza vtieraním látky do perových folikul stehna , po predchádzajúcom vytrhnutí asi 15 pierok. Najvhodnejšie je očkovať pomocou mäkkej zubnej kefky, ktorú si upravíme tak , že necháme na nej iba koncové zväzky štetín. Pred každým vtieraním kefku namáčame do vakcíny umiestnenej v plytkej nádobe, aby sa nám pri manipulácii neprevrátila. Správne prevedená vakcinácia sa prejaví na 7-10 deň sčervenaním a značným opuchom. Holuby , ktoré boli už predtým očkované proti diftérii, obyčajne na vakcináciu nereagujú ani na diftériu už neochorejú . Preto sa objavujú názory , že stačí preočkovať iba mladé holuby. Podľa mňa vie difteriálny vírus spôsobiť veľké straty najmä na mladej populácii a preto je nevyhnutné aspoň raz ročne preočkovať celý chov.

 Po úplnom preperení holubov môžme pokračovať v ďalších preventívnych opatreniach.         

Kokcidióza – u holubov sa vyskytuje najčastejšia druh Eimeria labbeana a Eimeria columbarum. Holubí sú infikované parazitmi, ktorý napádajú črevnú sliznicu a kožu, kde vegetujú a v oocyklu sa rozmnožia. V tomto oocyklu sa ich počet zvýši až na 2,5 mil. jedincov. Pri tomto množstve sa obranný systém holuba oslabí natoľko, že mu hrozí totálne vyčerpanie, niekedy aj smrť. Počiatočný vývoj ochorenia nie je tak nebezpečný . Horšia situácia nastane až v záverečnej fáze, ktorá je rozhodujúca a to či holub prežije alebo uhynie. Cysty sa dostávajú  von s trusom a pokiaľ nie je chov prevádzaný v dokonalej čistote, dochádza k ďalšiemu infikovaniu zdravých jedincov. Týmto krokom končí celý cyklus onemocnenia.. Inakšie kokcidióza je ochorenie, ktoré poukazuje na nižšiu úroveň hygieny v chove. Častejšie sa vyskytuje vo vlhkejšom a tmavšom holubníku. Pravidelným čistením holubníka , zariadenia a napájačiek prerušíme vývojový cyklus oocyst - 8 dní vo vonkajšom prostredí. Spoločným činiteľom, ktorý podporuje množenie kokcídií je zvýšená hodnota pH črevného obsahu, čo býva spôsobené predovšetkým:

 1. Hnilobným rozkladom črevného obsahu , ktorý je zapríčinený nedostatočným enzymatickým  rozkladom bielkovín a zníženou peristaltikou čriev 
 2. Nesprávnym zložením črevnej mikroflóry, ktorá je zodpovedná za:
 1. tvorbu organických kyselín priamo v črevách
 2. podporu činnosti tráviacich enzýmov v črevách
 3. ochranu sliznice čriev pred pôsobením toxínov a pred adherenciou patogénnych mokroorganizmou

Nesprávne zloženie črevnej mikroflóry je zapríčinené:

 • Podávanie antibiotík a antikokcidík nepriaznivo ovplyvňuje vývoj črevnej mikroflóry. Väčšina patogénnych mikroorganizmov veľmi rýchlo získava rezistenciu na podávané antimikorbiálne látky , kým baktérie prirodzenej črevnej mikroflóry ostávajú na tieto látky citlivé. Toto je príčina prečo po ukončení podávania antimikrobiálnych látok dochádza  často k premnoženiu patogénnych mikroorganizmov v črevách na úkor predovšetkým laktobacilov, ktoré sú najcitlivejšie , ale zároveň veľmi potrebnou zložkou črevnej mikroflóry.        

Príznaky: U starších holubov nepozorujeme klinické príznaky, sú ale stálymi producentmi oocyst. Pri miernom zamorení holub nevykazuje znaky ochorenia, iba trus je občas vodnatejší. Holub žije v určitej rovnováhe s pôvodcom, dochádza k tzv. „infekčnej imunite“. Z uvedeného dôvodu nie je potrebné liečiť zvieratá s nízkym stupňom zamorenia, pretože sa môže dočasne narušiť rovnováha v neprospech organizmu a tým znížiť na určitý čas prirodzenú infekčnú imunitu. Pri silnejšom zamorení pozorujeme predovšetkým u mladých holubov hnačky, ktoré sú hlienovité, vodnaté, často za účasti krvi v dôsledku porušenia sliznice tenkého čreva, holuby sú smädné ( veľká strata tekutín z tela), holúbätá chudnú , sú malátne , zaostávajú v raste. Stresové faktory , ako napr. prechod z kŕmenia z hrvoľa na zrno , oslabuje prirodzenú imunitu mladých holubov a uľahčuje rýchlejšie premnoženie kokcidií. Z uvedeného dôvodu dochádza k úhynu takto chorých zvierat buď na ďalšiu pridruženú infekciu alebo na úplnú vyčerpanosť. Pri skorom ošetrení sú vyhliadky na uzdravenie priaznivé, nakoľko porušená črevná stena sa relatívne rýchlo obnovuje.

Diagnostika :   Podozrenie na kokcidiózu vyslovujeme vždy pri hnačkách , prevádzaných vodnatým, hlienovitým trusom s prímesou krvi. Pri pitve nachádzame najpodstatnejšie zmeny na tenkých črevách . Svalovina prs je bledá v dôsledku straty krvi. Podozrenie z nemoci musí byť potvrdené laboratórnym vyšetrením. Iba výskyt veľkého množstva oocyst vedie k poškodeniu zdravia zvieraťa. Tak isto aj napadnutím  organizmu črevnými  parazitmi , E.coli a salmonelózy sa môže objaviť hlienovitý, vodnatý trus s prímesou krvi. Vylúčenie týchto ochorení je možné iba laboratórnym vyšetrením trusu na prítomnosť oocyst. 

Liečba: Na tomto mieste je potrebné povedať , že takmer u všetkých holubov sa v truse nachádzajú oocysty, bez toho aby boli klinický nemocný. Až po masívnom napadnutí organizmu dochádza k vyššie opísaným príznakom onemocnenia. Ale pri stresových situáciách(ako je odchov, pretek .....), ktoré oslabujú obranyschopnosť holubov, môže dôjsť ku klinickému ochoreniu už pri stredne silnom zamorení. Preto je preventívna liečba potrebná .Týmto sa tak isto odblokuje stresový faktor napadnutia kokcidiami a holub môže obrannú silu nasadiť proti iným onemocneniam. V súčasnosti je na trhu dostatočné množstvo liekov proti kokcidióze , a to či na báze sulfadimidov (Sulfadimidin, Sulfacox T), sulfaclozinu (ESB3 , Klozanit ) alebo toltrazuliru ( BAYCOX ). Vakcíny proti kokcidióze LIVACOXR,T,Q. Je bezpodmienečne nutné presne dodržiavať pokyny na príbalových letákoch. Počas liečby sa odporúča podávať vitamíny skupiny A,K.  Po ukončení liečby podať holubom probiotikum  (napr. AVIBION).

Prevencia : je v boji proti kokcidióze najdôležitejšia. Opiera sa o známe zásady hygieny chovu, zabezpečenie dokonalého trávenia bielkovín a udržania nízkeho pH v žalúdku a v črevách na správne fungovanie enzýmov( nestrávené zložky bielkovín sú príčinou hnilobného rozkladu v črevách ,zvýšenia pH, čo podporuje množenie kokcídií, klostrídií a ďalších baktérií). K veľkému zamoreniu  dochádza vždy pri zanedbanej čistote chovných priestorov. Ochranné opatrenia vychádzajú zo znalosti vývojového cyklu kokcidiózy , ktorá musí prejsť obdobím mimo organizmus holuba, kedy je možné sa nakaziť. Preto základným opatrením je pravidelné odstraňovanie trusu min raz za 7 dni, aby sme prerušili vývojový cyklus. Podlahu holubníka udržovať v suchom stave, nakoľko v suchom truse kokcidiam chýba k vývoju vlhkosť. Ideálnym riešením sú roštové podlahy.

            Dôležité je udržiavať čistotu krmitok a napájačiek, tieto konštruovať tak, aby nedochádzalo k znečisteniu krmiva a vody . K posilneniu imunity a tým k prevencii ochorenia značne prispieva vyvážená, optimálna  strava. K strave patrí neodmysliteľný prísun vitamínov, predovšetkým vitamínu A, K3 a B- komplex. Preventívne veľmi dobre pôsobí okyslenie pitnej vody ( CITREX, ACIDOMID, Ovocný ocot), ktoré zníži pH v žalúdku.V črevách  - následkom snahy organizmu o vyrovnanie kyslosti – pH sa môže nežiaduco zvýšiť. Prípravok CITROENZYMIX obsahuje pepsín v pufrovacom roztoku, ktorý zaručuje udržanie optimálneho pH v žalúdku ,ale aj v tenkom čreve! Preventívne podávanie prípravku v čase predpokladaného výskytu kokcidiózy( napr. okolo 10. a okolo 25 dňa veku ) sa problém s výskytom kokcidiózy v chove vyrieši bez potreby antimikrobiálnej liečby. K dezinfekcii je najlepšie použiť (vzhľadom k odolným obalom oocyst) vriacu vodu. 4%teplý luh sodný, prípadne vypáliť podlahu letlampou . Veľmi dobre pôsobia slnečné lúče , ktoré ničia oocysty kokcidií. Nové zvieratá vždy karanténovať. Alternatívnou, bezpečnou a ekologickou možnosťou prevencie kokcidiózy je vakcinácia. Náhradou za antibiotiká s oveľa lepším a bezpečnejším efektom sú probiotické prípravky napr. PROPOUL, ktorý:

1. potláča množenie patogénnych mikroorganizmov (aj salmonel) nasledovným spôsobom:

 1. adherenciou na klky čriev bráni naviazaniu patogénov
 2. vytvára priaznivé prostredie v črevách pre rozvoj prirodzenej mikroflóry a prácu tráviacich enzýmov: - tvorba ochranného povlaku na sliznici čriev - udržanie optimálneho pH tvorbou kyseliny mliečnej
 3. produkuje BAKTERICÍN, ktorý pôsobí selektívne bakteriostaticky proti      salmonelám
 4. prípravok obsahuje probiotika fruktooligosacharid a maltodextrín, ktoré majú selektívny bakteriostatický účinok proti patogénnym mikroorganizmom

2. podporuje trávenie a vstrebávanie živín

3. zvyšuje celkovú obranyschopnosť organizmu „ IMUNITA ZAČÍNA V ČREVÁCH

 

                     Salmonelóza (paratýf)- bakteriálne ochorenie , ktoré je v  našich chovoch značne rozšírené, napriek tomu , že klinické príznaky ochorenia u dospelých jedincov nebývajú časté. Ochorenie prebieha väčšinou v skrytej  ( latentnej  ) forme. Predpokladáme , že v populácii holubov je viac ako 30 % holubov latentne chorých , t.j. nosičov zárodkov  ( bacilonosiči ) salmonel.

            Z hľadiska rozšírenia ochorenia najnebezpečnejší sú predovšetkým klinický zdravé zvieratá, ktoré salmonelovú infekciu prekonali (bacilonosiči), ktorý môžu za určitých podmienok vylučovať zárodky salmonel trusom do okolitého prostredia. Takto znečistia krmivo. Voda a prostredie sú zdrojom infekcie pre zdravých holubov v chove  ( na výstavách , pretekoch ). Zvlášť je nebezpečné zaradiť latentne chorého jedinca do zdravého chovu, kde sa môže stať, že nám v chove môže prepuknúť hromadné ochorenie aj u dospelých holubov, ale hlavne u mláďat. Najviac vnímavé sú holúbätá na hniezde a výletky. Ďalším vážnym zdrojom infekcie sú voľne žijúce vtáky ,hlodavce (najmä myši ), domáce zvieratá , najmä vodná hydina. Do okolitého prostredia sa dostavajú trusom , vydáveným obsahom hrvoľa. V tráviacom aparáte sa salmonely rozmnožia a aktívne prenikajú črevnou sliznicou do mozgových uzlín , lymfou do krvného obehu a orgánov.  Salmonely vo vonkajšom prostredí sú značne odolné baktérie. V zaschnutom truse holubníkoch a v pôde voliér sa dokonca za určitých podmienok môžu aj rozmnožovať. Vo vlhkom prostredí dokážu prežiť aj niekoľko mesiacov. Slnečné žiarenie ich však dokáže pomerne rýchle inaktivovať a pri  teplote  nad 700C dochádza k ich usmrteniu.

            Najčastejšie k hromadným ochoreniam a neraz aj najväčším stratám dochádza v čase hniezdenia a počas odchovu mláďat. Hynutie zárodkov vo vajíčkach nás upozorňuje , že v chove môžeme mať skrytých rozširovateľov infekcie. Taktiež ťažké naďobávanie škrupín vajec pri liahnutí a  prípadná malá životaschopnosť po vyliahnutí, patrí medzi príznaky , ktoré môžu byť signálom , že v chove máme zdroj infekcie. U nakazených mláďat môžeme pozorovať žltozelený spenený trus ,neraz aj s vločkami krvi .K uhynutiu dochádza behom 10-14 po infekcii ( u neliečených  ).  Pri výletkoch často vo veku 4 až 10 týždňov na salmonelózu  nás môže upozorniť ako typický príznak , silná vodnatá žltozelená hnačka a rýchle chudnutie. K úhynu u neliečených jedincov dochádza do 10dní od vzniku ochorenia. Podobné príznaky môžeme pozorovať aj u dospelých jedincov, ktorí sa nakazia v čase väčšej záťaže  na organizmus, v zamorenom prostredí ( chovná sezóna, športové preteky, výstavy a pod.).         

 Príznaky: Črevná forma – po rozmnožení salmonel v črevách dochádza  k silnému zápalu čriev a následným hnačkám, ktoré sú vodnaté a nazelenalej farby. Holuby rýchle chudnú a majú zvýšenú potrebu príjmu tekutín.

Kĺbová forma -  z čriev môžu salmonely preniknúť až do krvného obehu a tak sa dostanú do kĺbov. Postihnutý kĺb je boľavý a zreteľne opuchnutý vplyvom zosilnenej tvorby kĺbových tekutín. Holub necháva voľne visieť krídlo alebo schováva končatinu a pri chôdzi zreteľné krivá. Chorý holub nelieta.

Organová forma – salmonely napádajú rôzne vnútorné orgány, typické príznaky pri tejto forme sa neobjavujú, holuby sú však malátnejšie a majú sťažený dych. U dospelých holubov prenikajú salmonely do pohlavných orgánov a u holubíc sa pozoruje porucha znášky, ktorá môže mať aj trvalý charakter.

Nervová forma – je spôsobená napadnutím orgánov centrálneho nervového systému. Prejavuje sa poruchami rovnováhy až ochrnutím a je už nevyliečiteľná.

Liečba: V prvom rade si musíme byť istý pôvodcom nákazy. Ideálne je bakteriálne vyšetrenie trusu alebo uhynutých zvierat prostredníctvom ŠVÚ.  Preliečenie  chovu prevedieme tak, že okolo 24.12. ( po úplnom preperení ) podávame počas 5-7 dní antibiotika po ktorých podáme holubom probiotikum v trvaní jedného týždňa (Propul, Avibion, Lactiferm). Po 10 dňoch od podania probiotík podáme jednorazovo liek proti salmonelóze (Bakteriofag, Salgen ). Po liečbe 2-3 týždne je žiaduce opäť podávať probiotika a vitamíny. To je všetko v danom roku pre boj so salmonelózou.

 

            Trichomaniáza ( trichomonóza ) – alebo žlta huba sa rozširuje parazitmi nazývanými Trichomonas columbae. Na 70-80% ich nositeľmi sú dospelé jedince. Toto onemocnenie spôsobuje bičíkovce , ktorí sa dostávajú do tela mláďat pri kŕmení od svojich rodičov. Epidémii napomáhajú špinavé napájačky a poškodené krmivo. Trichomoniáza napadá tieto vnútorné orgány- pečeň , slinivku, žalúdok a črevá. U holúbät sa bičíkovce prenášajú už pri kŕmení tkz. „kašou“. Staršie holuby žijú často bez ujmi na zdraví s pôvodcom trichomoniázi. Vzniká určitý spôsob rovnováhy medzi pôvodcom a obranným mechanizmom holuba. Dá sa povedať , že holuby si „zvykajú“ na určitý  „kmeň“ trichomoniad vlastného holubníka. Ak dôjde k veľkej záťaži k väčšiemu oslabeniu obranyschopnosti holuba, môže dôjsť k premnoženiu pôvodcu ochorenia. Tak môže „ tichá“ forma trichomonózi prerásť do vážneho ochorenia. K takejto záťaži môžeme počítať veľmi veľké požiadavky počas odchovu, oslabenie organizmu napadnutím parazitov, ochorenie dýchacieho aparátu, prudké prchnutie (hlavné u mladých holubov). K vzniku choroby môže tiež viesť silný infekčný tlak ( napr. náhle premnoženie trichomoniad ) , kedy veľké množstvo pôvodcov vnikne do organizmu holuba odrazu , tak že mu už nestačí súčasná úroveň obranyschopnosti. Preto je nevyhnutné mať holuby v dobrej kondícii, lebo čím slabší jedinec, tím stačí menšie množstvo trichomoniad k prepuknutiu klinického ochorenia. To isté platí aj u mláďat, ktoré po vyliahnutí nemajú žiadnu špecifickú obranu proti trichomonózam. Pokiaľ dochádza k postupnému napadnutiu holuba malým počtom bičíkovcov, môže si vytvoriť vlastný obranný mechanizmus ochrany, ktorý je menšou infekciou neustále udržiavaný. Túto zvláštnosť je treba mať na pamäti pri prevencii proti trichomoniadam. Preventívna liečba sa praktizuje iba u pretekárov . Chov ako celok sa prelieči proti tejto chorobe 2x ročne. Trichomaniáza je považovaná za pôvodcu infekcie dýchacích ciest. Príznaky ochorenia môžeme pozorovať už za 4-14 po napadnutí.

Príznaky: Klinické príznaky u mláďat sa prejavujú  infekciou pupka tkz. tvrdý pupok . Všeobecné príznaky : črevná forma - hnačka , chudnutie  , organická forma -  zhluky(škvrny pečene) , slizničná forma - pablany v zobákovej dutine a v pažeráku , poprípade v hrvoli, zmiešaná forma - kumulácia uvádzaných príznakov.

Diagnostika : Pre diagnostiku sa odoberá pomocou tampónu výter z hltana  pre nanesenie na mikroskopické vyšetrenie. Nakoľko sú staršie holuby skoro všetci bacilonosičmi  bez príznakov klinického ochorenia , musí k diagnostike poslúžiť zhodnotenie celkového stavu holuba a najme popísané zmeny v hltane , na orgánoch  a okolo konečníka. Zvlášť  pri diagnostikovaní hltanu je potrebné vylúčiť , že nejde o slizničnú formu diftérie. U trichomonózi ide o povrchové , syrovité povlaky, ktoré sa dajú vybrať. U diftérie ide o útvary, vychádzajúce z kože či sliznice, pevne spojené s podložkou. Orientačne sa trichomoniáza otestovať z čerstvého trusu s reakciou na chloroform. Do nádobky dáme 1 kávovú lyžičku čerstvého trusu a pridáme 5ml chloroformu. Nádobku uzatvoríme a pretrepeme. Po vylúhovaní posúdime farbu usadeného roztoku. Pri silnom napadnutí dochádza k rýchlemu zafarbeniu výluhu až do tmavozelenej farby. Napadnutá pečeň trichomoniázou vylučuje väčšie množstvo žlčových farbív- hlavne biliverdinu- ten spôsobuje farebné reakcie. POZOR : aj pri skrmovaniu hrachu a zeleného krmiva, obsahujúceho veľa chlorofylu, môže dôjsť k podobnej nešpecifickej reakcii!

Liečba: Proti tejto chorobe sa bránime preparátom SPATRIX. Starým holubom sa podáva po 1 tablete , mladým ½ tabletky. Na trhu je celá rada prípravkov (Metrozol,Anprodazolo,Avimetronid, Trinidazol, Ronidazol ai...). Prípravky sa odporúča obmieňať. Pri individuálnej liečbe sa môže ešte použiť Trichobion, prípadne humánni liek Entizol. Vyliečiť holuby od trichomonózi ( celkom ich zbaviť pôvodcu ) sa nedá. Všeobecná prevencia spočíva na známych zásadách hygieny, karantény nových kusov, podávanie kvalitného krmiva  vrátane dodania vitamínov a minerálov. V priebehu roka sa snažíme o pravidelnú dezinfekciu pitnej vody dezinfekčnými prípravkami (cholesol ) . Nakoľko väčšina holubov je trvalým hostiteľom trichomoniad, je vyhovujúce pred zahájením chovnej sezóny podať preventívne niektorý z uvedených liekov. Počas každého hniezdenia , najlepšie 5 dni pred liahnutím sa odporúča  ďalšie ošetrenie rodičovských holubov. Trichomonóza sa tým síce nevylieči ale dôjde k jej značnému zredukovaniu. Mláďaťa sa dostanú do kontaktu s menšou inf. dávkou trichomoniad , s ktorou sa ľahšie vyrovnajú a sú si postupne schopné vytvoriť určitú úroveň špecifickej obrany. Tak isto je vhodné v priebehu sezóny tlmiť trichomonózu v pravidelných intervaloch ( raz za 14 dni) a to aj z toho dôvodu , že silná invázia trichomonád vždy pripravuje  „pôdu „ pre ďalšie bakteriálne a vírové infekcie.     

            Ornitóza ( chlamidioza ) - ide o veľmi nebezpečnú infekčnú chorobu prenosnú aj na človeka. Je potrebné si zapamätať klinické príznaky chorého holuba. Celková skleslosť, zvýšený príjem vody, zápal očných spojiviek  ( vedie až k zlepeniu oka ) , holuby sa tlačia do rohov holubníka , privierajú viečka pred svetlom, ťažké dýchanie s pootvoreným zobákom. Inkubačná doba 5-15 dní. Preventívne je potrebné udržiavať základnú hygienu, suchý a vzdušný holubník, holubom podávať plnohodnotnú potravu, pravidelne dezinfikovať holubník a chovné zariadenia. V období odpočinku preliečiť podaním antibiotík ( Ornicure). Prípravky nepodávať v čase párenia a rozmnožovania . Je vhodné nezúčastňovať sa pretekov počas 5 dňovej liečby . Nepodávať v kombinácii s inými liekmi. V prípade infekcie likvidovať celý chov. 

 

            Medzi najzávažnejšie ochorenie holubov v súčasnosti patrí paramyxovírusová nákaza holubov - pseudomor. Nakoľko proti tomuto ochoreniu  neexistuje špecifická liečba , tým väčšiu pozornosť treba venovať prevencii. Pôvodcom ochorenia je vírus pseudomoru hydiny ,ktorý sa adaptoval v priebehu  70 rokov minulého storočia  na holuby . Prvý výskyt ochorenia bol zaznamenaný v oblasti stredozemného východu. Odtiaľ veľmi rýchlo prenikol do Európy a v priebehu niekoľkých rokov sa rozšíril po celom svete. U nás prvé ochorenia boli zistené roku  1983, kedy ochorenie bolo najviac rozšírené v chovoch poštových holubov. V priebehu roku 1998 bol opätovne zistený výskyt pseudomoru u holubov a najmä po výstavnej sezóne boli zistené ďalšie nové ohniská. Vnímavosť na ochorenie a jeho priebeh je značne rozdielny a je často závislý na všeobecnom zdravotnom stave holubov ( skryté ochorenia v chove, napr. salmonelózy), výžive, hygiene , fyzickej záťaži ( preteky, výstavy ) a pod. Prenos ochorenia z chorých holubov a z holubov v inkubačnej dobe ( klinické príznaky ochorenia ešte nepozorujeme ) je možný infikovaným trusom , znečisteným krmivom  a vodou , kvapôčkovou  cestou , vdychovaním prachu  s vírusom ( preprava v kamióne na pretek ) a v začiatku ochorenia , v dobe rozmnožovania , aj cez infikované vajíčka . Zvlášť nebezpečný zdroj infekcie  sú holuby so skrytým ( latentným ) ochorením ( holuby v inkubačnej dobe ), zatiaľ bez vonkajších príznakov ochorenia , ktoré sú prípadne priamo , bez  predchádzajúcej karantény zaradené do zdravého chovu , chovu  vakcinovaného  proti  paramyxovírusovej infekcii holubov. Odolnosť vírusu je značná v chlade a v zaschnutom stave prežíva viac týždňov, avšak vplyvom slnka len niekoľko dni. Inkubačná doba  ( od stretnutia holuba s vírusom do prvých príznakov ochorenia ) môže byť od 3 dní do 28 dní. Príznaky ochorenia v začiatkoch nákazy pokladáme ako všeobecné poruchy zdravotného stavu (malátnosť , ospanlivosť , zježené perie, nechuť na krmivo , smäd).V prvom týždni pozorujeme u väčšiny holubov vodnaté hnačky ( mláka vylúčeného moču okolo špinavohnedozeleného málo formovaného trusu), v dôsledku zápalu čriev a obličiek. Uvedené príznaky ochorenia môžu trvať 5 až 17 dní . V dobe hniezdenia dochádza k hromadnému hynutiu mláďat  na hniezde ( často bez príznakov  ochorenia ). Od 14. dňa veku holúbät zisťujeme náhle hynutie niekedy za príznakov vodnatého trusu.

            V treťom týždni ochorenia u niektorých  holubov dochádza k nervovým poruchám ( postihnutie mozgu a predlženej miechy).Ako ľahšie nervové postihnutie pokladáme plachosť , pri vonkajších zvukových podnetoch ľakavosť a zášklby krku. V ťažších prípadoch pozorujeme zakláňanie hlavy , stáčanie hlavy, poruchy rovnováhy, narážanie do prekážok a zobanie krmiva naslepo. Najťažšie príznaky ochorenia sú charakteristické nekoordinovaným  pohybom nôh a krídel, stratou orientácie a rovnováhy. K uhynutiu dochádza v niektorých prípadoch už  za 4 až 7 dní od prvých príznakov ochorenia , častejšie však po nervových príznakoch v dôsledku celkového vyčerpania holuba. Priebeh ochorenia závisí jednak od agresivity vírusu, ale hlavne od stavu prirodzenej odolnosti jedinca. V chovoch s výbornou kondíciou holubov, bez latentne prebiehajúcich iných ochorení ( často salmonelózy ) , s dobrou kvalitnou výživou a hygienou v chove , nákaza môže prebehnúť ľahšou formou bez väčších strát. Avšak v chovoch , kde sú holuby značne oslabené ( infekčné a parazitárne skryto prebiehajúce ochorenia ), býva priebeh ochorenia ťažší so značnými stratami a ochorenie v chove môže pretrvávať aj niekoľko týždňov. Ťažšie poškodenie mozgu a miechy býva vo väčšine prípadov trvalé. Po prekonaní ľahších nervových príznakov , môžu byť holuby po kratšej alebo dlhšej rekonvalescencii využiteľné v chove  (odporúčame v dobe neprijímania krmiva holuba dokrmovať ).       

Príznaky : vodnatá hnačka- sivozelený trus , smäd , triaška , svalová slabosť , nervové príznaky , obrna nôh  a krídiel.

Prevencia: Očkovanie je potrebné previesť najneskôr 6-7 týždňov pred prvým nácvikom. Je potrebné udržiavať dobrý zdravotný stav holubov (kvalitná výživa , hygiena v chove , veterinárne opatrenia). Novonakúpené  jedince je nutné pred zaradením do chovu karanténovať minimálne 28 dní. Podobne aj športových holubov po ukončení pretekov. Vakcináciu je potrebné previesť celoplošne v celom chove , okrem mláďat do veku troch týždňov. U vakcinovaných  holubov s dostatočnou hladinou protilátok v krvi, ochrana  prostredníctvom vaječného žĺtka  je prenášaná aj na vyliahnuté mláďatá, ktoré sú takto chránené min. 2 až 3 týždne. 

Liečba :Spočíva v tlmení sekundárnych infekcií podávaním antibiotík,  tlmeniu hnačky podávaním ryžových odvarov, tmavých čajov, vývarov z dubovej kôry, repíkovým odvarom a pod. s cieľom zabránenia celkovej dehydratácie organizmu. Je potrebné zabezpečiť diétnu plnohodnotnú ľahko stráviteľnú výživu. Pri jedincoch , ktoré odmietajú prijímať potravu, je potrebné násilné kŕmenie ľahko stráviteľnou potravou priamo do hrvoľa. Pri nervových prejavoch je možné previesť odber krvi asi 5 ml , čím dôjde k čiastočnému zníženiu tlaku a oslabeniu prenosu vzruchov v neurónoch do konečných orgánov , a tým zabránime možnosti trvalých následkov. Taktiež je dobré pri holuboch neprijímajúcich potravu podávať náhradnú výživu vo forme glukózy, dextranu, elektrolytických minerálnych roztokov a pod.  Vtedy je veľký predpoklad úplného vyliečenia, čo je dôležité hlavne pri obzvlášť cenných zvieratách. Po zistení prvých príznakov ochorenia vykonať tzv. núdzovú vakcináciu, ktorou môžeme ešte uchrániť pred ťažkým ochorením zdravé holuby , t.j. také, ktoré ešte nie sú v inkubačnej dobe ochorenia. Taktiež sa odporúča podávať vitamíny , najmä skupiny B.

            Záleží v prvom rade na chovateľoch  samotných či dokážu byť navzájom skutočnými priateľmi a budú si hovoriť pravdu a tak prispejú k zamedzeniu zbytočných strát , neraz veľmi cenných jedincov .   

            V závere tejto časti chcem upozorniť , že po každom podaní antibiotík a liečebných procedúrach je potrebné podať probiotikum  na stabilizáciu črevného systému a regeneráciu pečene.

             Pre zabezpečenie zimného odpočinku je potrebné holuby a holubník zbaviť rôznych parazitov – ektoparazitov, ktoré spôsobujú rôzne ochorenia kože a peria.

 

1. Kožné parazity

Svrab holubov – spôsobuje ho parazit Cnemidocoptes Leavis- parazitujúci v koži , ktorý spôsobuje vypadávanie peria na hlave, krku, bruchu a chrbte.

Klieštikovec holubí – Roztoč žltočervenej farby živiaci sa krvou. Žije v úkryte- holuby napadá v noci – cicia im krv.

Kliešťovec holubí- Žije podobne ako klieštikovec, je však 10x väčší. Pri silnom zamorení môžu mladé postihnuté jedince aj uhynúť.

Blcha holubia a ploštica holubia – Tieto parazity sa živia tiež cicaním krvi.

 

2. Parazity na perí

Periarka holubia – švola, má dlhé pretiahnuté telo, poškodzuje celistvosť peria hlavne na krku a letkách.

Perohubovitosť – Vyznačuje sa vypadávaním peria, prederavením peria, neprirodzene sa vyvíjajúcim perím, jeho vytáčaním.

 Pri silnom zamorení sú poškodzované letky , hrčky pod kožou , prašivina kože. Ojedinele môžu parazity vniknúť do vzduchových vakov a vnútorných orgánov. Holuby sú nervózne, chudo krvné s následnou náchylnosťou na prenos infekčných ochorení. Medzi preventívne opatrenia patrí dodržiavanie všeobecných  hygienických zásad , časté odstraňovanie vypadnutého peria , pravidelná kúpeľ s prídavkom anízového oleja,  minimálne 2x ročne previesť dezinfekciu chovného zariadenia a to pred  párovaním a po veľkom prchnutí. Na individuálne ošetrenie použiť prípravok Arpalit spray , Actellit spray, Difusil spr., Orthosan, Neostomosan, a pod.    

 

Obdobie príprav na parenie, znáška , odchov prvej liahne, predpreteková príprava - v tomto  období by sme mali previesť očkovanie proti pseudomoru pokiaľ sme to nestihli v období zimného odpočinku. Ide o obdobie kedy chov nezaťažujeme zbytočne liekmi. Pred párovaním holubov, samiciam zvýšime dávku E- vitamínu. Pokiaľ sme v období zimného odpočinku nestihli previesť odčervenie, preliečenie proti kokcidióze, trichomaniáze a salmonelóze, môžme to vykonať v tomto období a to do obdobia keď holuby sedia na desaťdňových vajíčkach. Po skončení nácvikov , tesne pred hlavnou  pretekovou sezónou ( dva dni), preliečiť pretekárom dýchacie cesty. Zvýšime podávanie vitamínov , naklíčeného obilia a pivných kvasníc.  

 

Obdobie pretekovej sezóny -   zameriame sa na preventívne preliečenie Trichomaniázi (po každom preteku - napr. Spatrix 1tab. pretekárom) a dýchacích ciest (napr. Ronaxan, Doxygal ,Tiagal 45%). Tieto liečebne - preventívne procedúry prevádzame vždy na začiatku týždňa po dobu dvoch dní. Ráno podáme liek , večer vitamíny. Počas liečenia do vody nedávať ocot, ale rozmixovať biely jogurt so živou kultúrou. Liečebné procedúry proti kokcidióze majú význam iba na začiatku a konci pretekovej sezóny. Preto  chov proti kokcidióze chrániť iba preventívne ( raz za štyri týždne napr. Sutricol).

 

Obdobie prevencie mladých holubov - mláďatá je najvýhodnejšie prvýkrát očkovať proti paramixoviróze ešte na hniezde vo veku 21-24 dní . V rannej mladosti očkované jedince sú neskôr pri styku s infekciou veľmi pohotové a rýchlo reagujú tvorbou protilátok. Uplatňuje sa u nich tkz. imunologická pamäť. Druhé očkovanie(revakcinácia) proti pseudomoru je potrebné previesť najneskôr 3-4 týždne pred prvým nácvikom mláďat. Výhodné je spojiť revakcináciu so zaočkovaním mladých  proti difterii ( napr. Diftopharm).Po 10 dňoch od prvej vakcinácie proti pseudomoru prevedieme liečbu proti kokcidiam (7 dní napr. Sulfacox). Po dvoch týždňoch od liečby kokcidii prevedieme liečbu dýchacích ciest (7 dní napr. Tiagal). Zhruba 10 dní pred pretekovou sezónou mladých preliečiť mladé proti trichomonóze preventívnou dávkou (napr. trinidazol) a ornitóze ( antibiotikum –Doxygal). Nezabudnúť po každom podaní lieku podať probiotika a vitamíny radu B (napr. NEO Komplex).

V polovičke pretekovej sezóny mladých , previesť preventívnu liečbu cez krmivo (Doxigal, Sutricol, Trinidazol) .Nezabudnúť po podaní liekov na stabilizáciu črevného systému (podať probiotika).

Pri prevencii salmonelovej infekcie holúbätá (10 deň)  vakcinovať vakcínou Salgen do zobáka. Po 10 dňoch po vyliahnutí podať holúbätám prípravok PROPOUL (0,05g/ks) .Na 14deň po vyliahnutí revakcinovať vakcínou SALGEN do zobáka. Od 10.dňa pokračovať v podávaní prípravku PROPOUL (0,1 – 005 g/ks) do 20. dňa veku.

 

Obdobie veľkého pŕchnutia -  po skončení hlavnej pretekovej sezóny  preliečime celý chov liečebnou dávkou proti trichomonóze a pokračujeme v očkovaní proti paramixoviróze

 

Ďalšie choroby holubov:

 Mykoplazmóza : Je chronicky prebiehajúce infekčné ochorenie postihujúce dýchacie cesty.

Príznaky : Výtok sekrétu z nosovej dutiny – potriasania hlavou, fŕkanie, zápal spojiviek, zápal dolných dýchacích ciest, tvorba špinavožltých pablán v dutine zobáka- ( pozor na zámenu s trichomaniázou a diftériou ). 

Liečba : Ide hlavne o zabránenie šírenia sekundárnych infekcií z dôvodu oslabenia prirodzenej obranyschopnosti organizmu napr. podávaním Eritromycínu plv. 4% po dobu 4-7 dní, Doxygalu, Tylanu, Enrogalu, Nortrilu a pod.

Prevencia: Holubom bez klinických príznakov začať podávať Tylan- práškovú formu v 0,05 % koncentrácii ( 500 mg na 1 liter  počas 5 dní ). V oblastiach s výskytom nákazy vakcinovať chov vakcínou Gallivak, zlepšiť mikroklímu chovného zariadenia – ( odstrániť chlad a vlhkosť ) a hygienu chovu. Uvedená nákaza je veľmi často v klinickej  praxi zamieňaná s hemofilnou nádchou.

 

Hemofilná nádcha :

Príznaky : Sú klinický podobné s mykoplazmózou – hlienovito- vodnatý výpotok v zobákovej dutine, výtok z nosa, slzenie očí, ťažké dýchanie cez pootvorený zobák z dôvodu upchania nosovej dutiny, potriasanie hlavou. Pri ťažkom stupni dochádza k zápalom pľúc a opuchom hlavy v oblasti očí.

Liečba : Individuálne podávame Streptomycín – 50 mg počas 5 dní, pri hromadnej liečbe použijeme Eritromicin v 4% koncentrácii na liter vody, alebo Nortril. Zároveň je potrebné zvýšiť prísun vitamínov       ( hlavne skupiny A ).

 

Herpes vírusová infekcia:

Herpesvírozu u holubov môžeme charakterizovať ako ochorenie dýchacieho ústrojenstva a tráviaceho traktu so subklinickým ( nevýrazným ) alebo výrazným priebehom . Herpes vírusy sa  môžu u holubov podieľať na  celom komplexe dýchacích ochorení označovaných laický ako  „ infekčná chrípka“ spoločne s paramyxovirózou,  chlamidiami a mykoplazmózou.

Pôvodcom tejto ešte stále vážnej choroby je holubí herpes vírus ( PHV -1) , patriaci do čeľade Herpesviridae. 

Tuberkulóza: Prenos onemocnenia prebieha hlavne z iných druhov hydiny na holuby. Z uvedeného dôvodu neodporúčam ich spoločný chov. Patrí do skupiny zoonóz – chorôb prenosných aj na človeka !

Príznaky : Pomalé chudnutie, celková slabosť, skleslosť, bledé sliznice, chronické hnačky, opuchy kĺbov. Pri pitve uhynutých jedincov nachádzame na vnútorných orgánoch biele tvarohovité uzlíky.

Liečba : Neprevádza sa – jedince choré alebo podozrivé z nákazy sa likvidujú a spaľujú.

Prevencia: Prevádzajú sa tuberkulinačné skúšky 2x v priebehu 4 týždňov

           

 Kolibacilóza: Vyvolaná baktériou coli , ktorá je bežnou súčasťou črevnej mikroflóry. Pôsobením rôznych oslabujúcich činiteľov dôjde k jej prudkému pomnoženiu ( sekundárna infekcia ).

Príznaky: Vychudnutosť a skleslosť, hnačka- zelenkastý – vodnatý trus, ale príjem potravy nie je narušený, je to veľmi dôležitý rozlišovací znak. Veľa chovateľov si uvedené príznaky zamieňa so salmonelózou , kde však choré jedince potravu odmietajú , ale prijímajú  veľa tekutín. Ďalším rozlišovacím znakom od salmonelózy je absencia horúčky. Na ochorenie sú hlavne vnímavé mladé jedince z dôvodu podliehania rôznym stresovým stavom. Úhyn nastáva z dôvodu ťažkých zápalov tráviacej sústavy.

Liečba:  Obdobná ako pri salmonelóze – širokospektrálne antibiotika, komplexné vitamíny, kvalitná výživa.

 

Adenoviróza : Jedná sa o ochorenie mladých holubov spôsobené adenovírusom, ktoré sa v chovoch objavilo v posledných rokoch a veľmi často je chovateľmi zamieňané za paramyxovirózu. Najviac postihuje hlavne mladé poštové holuby, ktoré sa nainfikujú počas prvých pretekov v prepravných košoch.

Príznaky: Vírusy napadajú imunitný systém holubov, následkom čoho dochádza k prepuknutiu sekundárnych infekcií, hlavne coli, trichomonóze, a pod. Holuby , ak vôbec doletia z preteku sú mimoriadne vyčerpané, apatické, majú našuchorené perie, slabo alebo vôbec nežerú, trpia úpornými hnačkami – trus je žltočierny, vodnatý s prímesou krvi, holuby napína na zvracanie, môžu sa pridružiť aj nervové príznaky, hlavne pri nedostatočnej prevencii proti paramixoviróze.

Liečenie: Na potlačenie sekundárnych infekcií podávame širokospektrálne antibiotiká alebo chemoterapeutická- Amixicilín, Doxycyklín, Nortril, Baytril, Colivet, Entrobioflox, Linco- spectin, Enrogal, Kolifarm a pod. Je vhodné podávať imonoglobulíny a to aj holubom u ktorých sa klinické príznaky zatiaľ nevyskytli. Zo zahraničia si chovatelia na liečenie tejto choroby  prinášajú prípravky ako 4 in 1 mix, Adenosan, Emdotrim, Tucoprim. Najdôležitejšou súčasťou liečby je však zabezpečenie dostatku ľahkostraviteľnej potravy, u holubov neprijímajúcich potravu násilné kŕmenie ( napr. rozpustenou granulovanou zmesou pre holuby, ktorú pridaním elektrolytov a rehydračných prípravkov ( napr. Energal, Mikrosan G spod.) upravíme na kašu, ktorú podávame priamo do hrvoľa. Tieto prípravky je dôležité podávať všetkým holubom až do zlepšenia zdravotného stavu. Na úpravu trusu a zastavenie hnačky podávame Digestal, Tanifarm. Dôležité je ukončenie liečenia podaní probiotík, ktoré odporúčam pridávať do potravy pravidelne. Veľmi často však dochádza pri diagnostikovaní adenovirózy mladých holubov ku zámene s hexamitózou ( črevná forma trihomaniázy ), kde sú príznaky praktický totožné , len liečba je vzhľadom na rozdielnych pôvodcov odlišná. Platia však všeobecné pravidlá na potlačenie hnačky.

Prevencia:  mladé holuby vakcinovať proti paramyxoviróze, aby pred prvým pretekom už boli v imunite, preliečené proti trichomaniáze, odčervené. Dva dni pred vkladaním do  košov odporúčam začať  podávať niektorý z antibiotických alebo chemoterapeutických prípravkov , v podávaní pokračovať hneď po prílete po dobu cca 4 dní. Týmto by sme mali zabrániť klinickému prepuknutiu sekundárnych infekcií a je to jediný prípad , kedy odporúčam preventívne podanie týchto liekov. Po objavení hnačky začneme cez pitnú vodu podávať Tanifarm, holuby vracajúce sa z pretekov , ako aj nakúpené a cudzie holuby oddelíme od ostatných , masívne podávame probiotíka, prevádzame dezinfekciu proti vírom ( prípravky : Virkon S , Diemerom, Savom, Virocidom). Podlahy pravidelne ošetrujeme podlahovou belobou.

 

Infekčná chrípka: Je ochorenie dýchacích ciest holubov. Pôvodcovia tohto často zdĺhavého ochorenia sú prítomný skoro vo všetkých chovoch , pričom k prepuknutiu ochorenia s klinickými príznakmi dochádza iba vtedy ak dôjde k oslabeniu holubov dôsledkom rôznych faktorov ( iné infekcie, fyzická záťaž ,stres atď.)často sa objavuje infekčná chrípka v spojitosti s ornitózou. Ochorieť môžu dospelé ako aj  mladé holuby. Priebeh onemocnenia je vyvolaný mykoplazmou, herpes vírusmi, rôznymi    baktériami a chlamidiami. Nákaza sa šíri priamym dotykom holubov, znečisteným krmivom, pitnou vodou. U mykoplazmózy  je hlavný prenos kvapkovou infekciou ( vzduchom ) pri fŕkaní chorých holubov. Postihnuté sú hlavne dýchacie orgány ( horné cesty dýchacie, pľúca, vzdušné vaky ). Dá sa povedať ,že všetky holuby žijú so subkliniskou infekčnou chrípkou, najme s mykoplazmami. Presne tak ako u všetkých faktorových chorôb, aj u infekčnej chrípke musia po vypuknutí klinického ochorenia spolupôsobiť okolnosti , oslabujúce obranyschopnosť holuba

Príznaky:  Inkubačná doba tohto ochorenia sa pohybuje v rozmedzí 7 – 14 dní po nakazení. Nástup choroby je postupný  pričom prvé príznaky nie sú typické pre túto chorobu a často chovateľovi uniknú. Na začiatku pozorujeme zníženú výdrž pri lietaní, čo je spôsobené zápalovými zmenami v dýchacích cestách (hrtane, priedušniciach , pľúcach , ale najme vo vzdušných vakoch). Pozorujeme vodnatý výtok z nosa, ktorý sa neskôr mení na hlienohnisavý. Pri otvorení zobáka môžeme pozorovať silne zapálenú a prekrvenú dutinu, šedé povlaky na sliznici a tuhý hlien, ktorý sa tiahne od koreňa jazyka až po jeho špičku. Z dutiny je cítiť silný hnilobný zápach. Pri stlačení ozobia vyteká z nosných otvorov hustý hlienohnisavý sekrét, ktorý zafarbuje ozobie do tmavošedá. Horné cesty dýchacie môžu byť natoľko upchané hlienom , že holuby dýchajú  cez otvorený zobák.  Veľmi nápadné sú chraptivé, vŕzgavé, niekedy bublavé zvuky ,počuteľné hlavne keď je na holubníku pokoj. Pre ochorenie infekčnou chrípkou je typickým príznakom strata výkonnosti , ťažkopádny let, a príznaky chrípky. Laboratórne vyšetrenie pre stanovenie presnej diagnózy je zložité a zdĺhavé, nakoľko ide o zmiešané infekcie. Od chrípky je potrebné  vylúčiť počiatočné štádium diftérie, a netreba opomenúť ani ornitózu. U infekčnej chrípky ale málokedy sú pozorované zápaly  očných spojiviek. Priebeh neje tak prudký, skôr zdĺhavý, s výskytom klinických príznakov u jednotlivcoch. Zriedkavo dochádza k úhynu, skôr u mladých holubov. Infekčná chrípka a ornitóza sa však v chovoch vyskytujú spoločne !

Liečba:   Liečba musí byť zameraná nielen na odstránenie klinických príznakov ochorenia horných ciest dýchacích , ale musí sa zamerať na samotných pôvodcov ochorenia. Infekčná  chrípka veľmi často znižuje letové schopnosti , výkonnosť , telesnú kondíciu a tak sa stáva vstupnou bránou pre ďalšie choroby ( salmonelózu, paramyxo, kokcidióza, trichomonóza) , ale môže to mať aj opačný charakter. Najme trichomonóza je vstupnou bránou pre ochorenie infekčnou chrípkou. Ošetrenie sa v prvom rade upriami na zabránenie neskorších následkov. Veľmi nepríjemnou komplikáciou sú sýrovité nálepy vo vzdušných vakoch, ktorých liečba je dlho trvajúca.  K liečbe sa používajú ( okrem zlepšenia hygienických podmienok chovu) hlavne antibiotiká a to ako tetracikliny, z ktorých je najúčinnejší doxycyklin ( Ornikure,  Ronaxan, Doxygal) , ďalej spiramicin ( Stanovil ), lincomycin a spectinomycin ( Linco – spectin ),  vitamíny A, B, C.

Prevencia:     Okrem zlepšenia chovných podmienok, ako je dokonalá hygiena, čistota krmitiek, hlavne napájačiek, je potrebné zlepšiť často opakované vetranie holubníka. Zabezpečiť dostatok čerstvého vzduchu bez prievanu. Nepreplňovať holubníky, čo je častým javom  Nakoľko ide u infekčnej chrípky o polyfaktorálne ochorenie , je potrebné v chove držať na uzde najme trichomoniady ,ale tiež aj kokcidie a vnútorné parazity.  Holuby držať v imunite proti paramyxo a herpes-vírusom.

Vzhľadom ,že nie je jednotný názor na vakcináciu proti mykoplazmóze ,   je potrebné vakcinovať Gallivakom 3x v intervaloch 1.7. a 28. deň.

 

Aspergilóza:  Pôvodcom je niekoľko druhov plesní  aspergilus, ktoré vytvárajú spóry hlavne v zle pozberovo ošetrenom a uskladnenom obilí. Po vdýchnutí sporov do dýchacej sústavy sa začne vytvárať podhubie zachvacujúce pľúca a vzdušné vaky.

Príznaky : Chrapot, sťažené dýchanie , ospalosť, nechutenstvo, výtok z nosných otvorov, zápal očných spojiviek, hromadenie syrovitej hmoty pod viečkom.  U mladých jedincov tiež kŕče a nervové príznaky. Pri pitve uhynutých zvierat nachádzame v dýchacích cestách žltobiele uzlíky, ktoré sa môžu vyskytnúť aj vo vzdušných vakoch. Pozor na zámenu s inými onemocneniami, ktorých klinické príznaky sú hlavne v počiatočnom štádiu rovnaké alebo veľmi podobné.

Liečba : Podávanie vitamínových prípravkov, Fungicidín tab. , veľmi dobré výsledky sa dosiahli po podaní Antiasperu alebo Trinidazolu.

Prevencia : Venovať zvýšenú pozornosť kvalite podávaného krmiva, pri skrmovaní  obilia podozrivého z napadnutia plesňami, zatuchnutého a pod., je potrebné nasadiť antiasper, viditeľne znehodnotené obilie sa skrmovať nesmie. Dbať na čo najmenšiu prašnosť prostredia a optimálnu vlhkosť v holubníku ( plesne majú radi teplé a vlhké prostredie).

 

Kapilarióza : Ide o endoparazitárne ochorenie , silno rozšírené v chovoch poštových holubov. Pôvodcom je biely nitkovitý červ  8-13 mm dlhý, ktorý napáda sliznice tenkého čreva, pažeráka a hrvoľa.

Príznaky : Tráviace poruchy, zmeny na sliznici tenkého čreva- zhrubnutie a prekrvenie. Klinické príznaky sú podobné ako pri kokcidióze.

Liečba : Mebenvet- s účinnou látkou mebendazolom, Nilverm – s účinnou látkou ivermektín, Bioverm, Fenbion , Aldifal, Helmigal a iné.

Prevencia : Pravidelná dehelmintizácia chovov  na jar a na jeseň, pravidelné odstraňovanie trusu.

 

Nenákazlivé ochorenia

Zlomeniny kostí: Prevedieme repozíciu zlomeniny vrátaním kosti do pôvodnej polohy, na postihnutom mieste vystriháme perie, podložíme vatu, ktorú obalíme leukoplastom. Holuba zašijeme do plátennej tašky s voľnou hlavou a chvostom (dobré je si na tento účel zostrojiť univerzálne vrecko).Pri zlomenine nohy prevedieme repozíciu kosti, obalíme vatou na ktorú priložíme dlahu a obalíme leukoplastom alebo sadrovým obväzom. Prognóza vyliečenia je v týchto prípadoch veľmi vysoká. Zrastenie kosti trvá približne 4 týždne . Je dobré prevádzať podpornú liečbu antibiotikami a podávať vitamín D a minerálne látky ( fosfor, vápnik a min. príp. Plastín , Roboran). 

Tvrdý a mäkký hrvoľ: Prevádzame opakované výplachy hrvoľa ( na nápojovú slamku upevníme balónik) s použitím dezinfekčného roztoku  napr. Hypermangánu. Po odstránení obsahu hrvoľa nasadíme diétu , na pitie podávame čaje s prídavkom glukopuru alebo glukózy . V prípade , že sa nám obsah hrvoľa nepodarí výplachmi odstrániť , pristúpime k jeho chirurgickému vyprázdneniu.  Očistíme si miesto v prednej spodnej časti hrvoľa od peria, prevedieme dezinfekciu operačného poľa a vedieme pozdĺžny rez z hora na dol cez kožu. Túto potom mierne pootočíme do boku a rozrežeme stenu hrvoľa. Cez vzniknutý otvor mechanický odstránime obsah a prevedieme celkový opakovaný výplach hypermangánom. Potom otvor zašijeme. Podobne zašijeme kožu. Oba stehy sú mimo seba a nehrozí ich zrastenie počas hojenia. Ranu ošetríme bežnými antibiotickými prípravkami napr. Chinoseptán, Aureomicín spray, Framikoin zásyp a pod.

 

Otravy:  Podávame preháňadlá ( Glauberovu alebo Karlovarskú soľ-  1g na 10 cm3vody), prevádzame výplachy hrvoľa, podávame čaje ( harmančekový, živočíšne uhlie, glukózu ).

 

Poruchy látkového metabolizmu : Vznikajú hlavne pri jednostrannom kŕmení . Môže ísť o nedostatok vitamínov – Avitaminózu A,B,C,D,E,K,H, a minerálnych látok.

Liečba: Pridávanie vitamínových a minerálnych prísad do kŕmnej dávky  – najlepšie komplexných, kde je pomer medzi jednotlivými zložkami presne vyvážený ( Mikros pre poštové holuby, Roboran, Vitamix pre hydinu, holuby, alebo samostatné vitamínové prípravky ako Aminosol, Combinal, Hydrovit, Compleo a pod. minerálne prípravky ako Plastín, Vitaplastín, Minerál pinks. a pod. )

Prevencia: Dôležité je okamžite izolovať holuby podozrivé z nákazy v karanténe, kde zabezpečíme teplo, kvalitnú ľahko stráviteľnú výživu a zodpovedajúcu liečbu. Novo zakúpené jedince pred zaradením do chovu izolujeme 21 dní, pričom sledujeme ich celkový zdravotný stav, zloženie a konzistenciu vylučovaného trusu, prijímanie podávaného krmiva a nápojov.  

 

Na prvý pohľad je to dosť veľa preventívnych opatrení. Treba však vychádzať z osobitného postavenia chovu poštových holubov z nákazového hľadiska. Ani jeden druh, ani jedno plemeno domácich zvierat nie je vystavené takému veľkému riziku prenosu ochorení ,ako je poštový holub. Možnosti prenosu chorôb sú obrovské, nakoľko dochádza k tesnému kontaktu rôznych jedincov z rôznych lokalít, s rôznou hygienou chovných priestorov. Už samotná preprava na pretek je veľkým stresom. Keď sa k tomu pridajú ďalšie nepriaznivé faktory ako je smäd , hlad, nedostatok vzduchu počas prepravy, namáha počas letu, nepriaznivé počasie , to všetko môže zvládnuť iba psychický a fyzický zdatný jedinec. Pre zvládnutie tejto záťaže potrebujú holuby mať vytvorené dobré chovné podmienky - suchý, vzdušný holubník v ktorom má každý holub svoje miesto, správnu výživu a chovateľovu starostlivosť.

Udržať dobrý zdravotný stav na holubníku pri súčasnej nákazovej situácii je pre každého chovateľa náročne na čas a financie. Zvyšovaním počtu holubov v chove sa táto náročnosť zvyšuje priam geometrickým radom. Preto nie nadarmo sa hovorí , že máme chovať iba toľko holubov , na koľko stačíme!

            Používanie liekov , najmä módne používanie antibiotík, nenahradí závažne nedostatky na úseku základnej hygieny, výživy či chovateľskej starostlivosti. Živelné- neodborné podávanie antibiotík vedie k nárastu rezistencie - odolnosti bakteriálnych kmeňov proti antibiotikám. Preventívne preliečenie , prípadne priebežné liečenie antibiotikom je za súčasnej nákazovej situácie indikované hlavne v súvislosti s mykoplazmózou, kokcidiózou a trichomoniázou. Najlepším a najúčinnejším prípravkom sú tabletky TKK, resp. T+ K plus ( prípadne iný podobný názov určený ďalším výrobcom ).Ide o kombinovanú tabletku pre všetky tri indikované ochorenia, ktorá na rozdiel od prípravkov podávaných vo vode , ktoré v takomto prípade holuby užijú v nekontrolovaných množstvách, teda nie v presných dávkach  ( avšak len tieto sú účinné ) , umožní správne podávanie tým , že holubovi dáme tabletku do zobáka a sledujeme jej prehltnutie. Dávku a užitie teda máme jednoznačne pod kontrolou. Tabletky podávame tri dni za sebou(večer) po 1 tabletke. Podávanie preventívne aplikujeme holubom v období pokoja ( druhá polovica decembre- február ). Tento osvedčený  účinný liek použijeme v prípade potreby aj v priebehu pretekovej a chovnej sezóny, najmä pre mladé holuby , ktoré prirodzene ešte nemajú dostatočnú imunitu voči uvedeným chorobám. Príklad : 10-20 dňové mláďatá v hniezde začnú mať riedky trus, schudnú atď.  čo indikuje napr. kokcidiózu, prípadne trichomoniázu . Takýmto holúbkom podáme 1 až 2 tabletky za sebou , účinok sa obvykle rýchlo dostaví a mladé pokračujú v intenzívnom vývoji. Nikdy nepoužívajte humánne lieky , pretože 1tabletka je určená pre človeka s hmotnosťou cca 60-80 kg, holub má však hmotnosť iba cca do 1 kg. V prípade , že by ste použili humánny liek , je potrebné si dávky navážiť na citlivých laboratórnych váhach. Takéto „dávočky“ potom zabaliť do mäkkej chlebovej striedky a vytvoriť adekvátne guľôčky vhodné pre kontrolované dávkovanie do zobáka holuba. K cieľu vedie obyčajne viac ciest a to platí aj v prípade  zostavovania preventívneho plánu liečby PH.

                 Najdôležitejšie je v chove čo najskôr spozorovať príznaky nástupu onemocnenia. Preto je veľmi dôležitá kontrola trusu , nakoľko zmeny v truse sú najlepším indikátorom nástupu jednotlivých onemocnení a z kvality trusu sa dá určiť celkový zdravotný stav chovu. Trus je zložený z dvoch zložiek, spodná časť je tvorená z tráviacej sústavy, vrchná – biela čiapočka – moč ( pochádza z močovej sústavy). Na základe narušenej jednej alebo druhej časti trusu ľahko zistíme, či je ochorením postihnutá tráviaca, alebo močová sústava resp. obe, alebo len vylučovacia sústava.

            Detailný rozbor príčin a následkov si určite zaslúži našu pozornosť, nakoľko sa z neho dá predpovedať, priamo alebo nepriamo veľa každodenných problémov. Každému je jasné ,že zostaviť kŕmnu zmes pre pretekárov , ktorý musia týždeň čo týždeň podávať veľké a namáhavé výkony , predstavuje veľký problém. Tiež je nám známe , že organizmus môže spracovať iba to , čo sa mu vo forme potravy vo všetkých jej podobách  dostane do čriev a využiť iba to čo je cez steny uvoľnené do krvi. Z uvedeného vyplýva dôležitý biologický zákon : nie je dôležité to, čo holub zožerie, ale dôležité je to čo dokáže asimilovať- využiť.

Čreva sú veľmi citlivé na rôzne zápalové ochorenia. Dlhšie trvajúci zápal spôsoby zmäknutie a napučanie stien čriev. Tento jav je sprevádzaný viac menej závažnou degeneráciou sliznice s následnou zníženou  schopnosťou identifikovať živiny pri filtrovaní. Ako náhle sa tento filter upchá alebo zanesie, objaví sa zvýšené množstvo vody v truse a nestráviteľná časť potravy- výsledkom je hnačka. Na druhej strane zápal vyvoláva smäd, čo má za následok zosilnenie hnačkového ochorenia holubov. Zvýšenou spotrebou vody sa síce čiastočne vyrovná hladina vody dehydrovaného organizmu ale spätne sa zvýši hnačka. Celý tento postup vysvetľuje príčinu hnačkovania, vyhladovania a „ modrého“ mäsa na hrudi. To je iba jeden z možných pochodov pri výskyte hnačky . V prípade výskytu niektorého z onemocnení je potrebné prispôsobiť preventívne úkony aktuálnej liečbe. Po aplikácií liečiv zo skupiny antibiotík, sulfonamidou, chemoterapeutík dochádza k likvidácii všetkých kolónii mikroorganizmov v tele – tzn. aj takých , ktoré telo potrebuje a sú mu prospešné. Z uvedeného dôvodu po ukončení liečby a prevedení celkovej dezinfekcie prostredia aplikujeme tzv. probiotiká tj. látky, ktoré obsahujú v upravenom stave žiaduce mikroorganizmy, ktorými budeme kolonizovať tráviacu sústavu. Tieto organizmy sa začnú rýchlo množiť, čím prispievajú k vyváženému stavu (regenerácii) črevnej mikroflóry a bránia(obmedzia) premnoženie nežiaducich organizmov a parazitov (patogénnych baktérii spôsobujúcich zápaly čriev, zápchu alebo naopak hnačku -   E coli, kokcídie a pod. ). Probiotiká majú silné detoxikačné účinky a taktiež prospievajú aj v prípadoch , keď treba vzdorovať únave. Na základe uvedeného sú probiotiká vhodné na všeobecné zlepšenie funkcie čriev, stimuláciu rastu aeróbnych ( prospešných )baktérii a absorpciu jedov v črevách. Odporúčam ako doplnok stravy pri zvýšených nárokoch na príjem aminokyselín (bielkovín) a vlákniny , najmä v období rastú ( odchov mladých ), pri zvýšenej fyzickej záťaži ( pretek ).Z priemyselne vyrábaných prípravkov môžeme použiť Mikrobión, Lactiferm, Laco, Ecovit a iné. V prípade ich nedostupnosti dobré poslúžia aj kultúry mliečneho kvasenia napr. : lactobacilus – nachádzajúci sa v bielom jogurte, zakysanke ale i normálne kyslé mlieko. Hlavnou úlohou chovateľa je zabezpečiť dokonale trávenie. PEPSIN  je enzým nepostrádateľný pre správne trávenie bielkovín v organizme. Rozklad bielkoviny na menšie časti , ktoré sú následne v črevách proteázami črevnej šťavy. Fosfátovo – citrátový nárazníkový systém prítomný v prípravku CITROENZYMIX stabilizuje kyslosť žalúdočného prostredia na úrovni pH 2 a zároveň prispieva k aktivácii prirodzených proteáz čreva. Pepsín podávaný v malých dávkach povzbudzuje chuť do jedla a zlepšuje trávenie. Povzbudenie chuti k jedlu enzýmami aplikovanými perorálne, spočíva nielen v urýchlení tráviacich procesov a črevnej pasáže, ale zároveň v uvedení do pohybu celého mechanizmu procesov súvisiacich s uvoľňovaním črevných enzýmov a nepriameho pôsobenia tráviaceho traktu na centrum hladu a sýtosti v mozgu.  Po poškodení čriev sú v prvom rade zaťažované ľadviny .

            Ľadviny odoberajú z krvi určité množstvo odpadaných látok , ako je kyselina mliečna /ľahko rozpoznateľná - bieloba na kopčekoch trusu/ , ďalej močovina a voda. V prípade, že ľadviny stratia časť svojej schopnosti filtra ( stáva sa to pri konzumácii priemyselných hnojív), potom organizmus začína vodu ukladať a holub vyzerá ako by bol nafúknutý. Voda , ktorá  sa nemôže vylúčiť cez ľadviny, spôsoby problémy s vylučovaním vody nachádzajúcej sa v črevách. Aj pri tomto spôsobe zápalu sa objavy hnačka a modranie pŕs ( dôsledok zlej filtrácie krvi v ľadvinách ).

V prípade , že v danom čase je  pečeň podráždená alebo v zlom zdravotnom stave( otrava,  trichomoniáza), jej čiastočnou reakciou na daný stav bude zvýšená produkcia žlče ( zelená hnačka )s následnou detoxikáciou pečene ( nedostatočné ukladanie glukózy ) so spätným pôsobením na ľadviny. Záver celého procesu je  zápal pečeňo - ľadvín . 

Zdravá pečeň – lepšia odolnosť proti chorobám! Na zabezpečenie uvedeného je potrebné použiť hepatoprotektívny prípravok (napr.SILIVET sol.a.u.v ). Aktívnou zložkou prípravku je extrakt z plodov ostropestca mariánskeho. Extrakt obsahuje flavonoidy a glykány ktorých komplex sa nazýva SILIMARÍN – ktorý má z doposiaľ známych hepatoprotektívne pôsobiacich látok najlepšie účinky. Sylibín je zložka silimarínu, ktorá zodpovedá za antihepatotoxickú aktivitu. Mechanizmus jej pôsobenia je založený na ukladaní sylibínu v bunkových membránach hepatocytov, čím chráni a stabilizuje bunkové funkcie. Ďalšie zložky silimarínu podporujú regeneráciu pečeňových buniek, povzbudzujú syntézu RNA. Extrakt z ostropestca mariánskeho pôsobí tiež žlčopudne. Ochrannú a podpornú úlohu má aj vitamín C, ktorý sa zúčastňuje oxidoredukčných reakcií, pôsobí antioxidačne.

SILIVET sa používa pri všetkých poruchách činnosti pečene, v čase rekonvalescencie po prekonaných chorobách pečene, po infekčných chorobách, po použití liekov (antibiotík, chemoteraoeutik), podporne pri otravách. Prípravok má regeneračný a odľahčujúci účinok na pečeňové buňky, podporuje tvorbu žlče a vracia stav rovnováhy v metabolických procesoch v pečeni.  

K všetkým týmto možným problémom je potrebné ešte povedať , že veľmi ľahko môže dôjsť k zápalu v oblasti hrdla alebo hrvoľa a to tiež z dôvodu prípadnej otravy alebo napadnutím trichomoniáz. Tento zápal spôsobí smäd , čo vyvolá  zvýšenú spotrebu tekutín so zvýšeným vylučovaním = hnačka. Vonkajšie prejavy tejto hnačky môžu byť celkom rozdielne od predchádzajúcich opisov . V danom prípade záleží na tom , aká veľká bola spotreba vody ( veľkosť smädu ) , aká bola reakcia žlče, či došlo pôsobením mikróbov ku problémom v oblasti čriev.

            Na identifikáciu daných skutočnosti je nevyhnutné poznať tvar trusu. Normálny tvar trusu je pevnej konzistencie , nie veľmi tvrdý kopček. Zdravé holuby spravidla vylučujú trus v podobe malých guľôčok, približne vo veľkosti fazule, ktorý je potiahnutý vrstvou moču. Veľkosť trusu je závislá od rytmu vylučovania. Všetci chovatelia určite poznajú veľké guľôčky trusu v hniezdiacich sediacich  samičkách  po rannom opustení hniezda.

Taktiež farba trusu je vždy rozdielna. Pri skrmovaní zmesi bohatej na tuky a proteíny / strukoviny, repka, slnečnica / je trus fľašovo zelený až tmavo hnedý. Pri skrmovaní zmesi bohatej na sacharidy / kukurica, pšenica, jačmeň, dari, proso, ryža, a pod./ je trus skôr žltohnedý. Pri nasadení očistnej zmesi je trus malý a čierny. Je to spôsobené tým , že obsahuje vysoké % žlče s nízkym podielom celulózy, pričom je trus lepkavý . Táto forma trusu / hoci má hnačkovú formu / pri tomto stave je normálna. To isté zistíme , pokiaľ holub dlhšiu dobu trpel smädom a potom prijal väčšie množstvo vody. Hneď potom má trus tiež hnačkovú formu. Transport vody zažívacím ústrojenstvom je veľmi rýchly a nie je nič neobvyklé ak je forma trusu po preteku hnačková. Trus pri týchto stavoch môže byť homogénny alebo nehomogénny.

            Homogénny je vtedy , keď dôjde k uvoľneniu určitého množstva nestráviteľných  látok s malým množstvom vody v črevnom systéme. Prietok vody po celej dĺžke čriev je relatívne pomalý , preto je masa homogénna. To isté nastane pokiaľ dôjde k infekcii v črevách v spojitosti s kvasným procesom. Mikróby sa rozmnožujú zväčša pri poraneniu, ktoré je spôsobené parazitmi / vredy pokryté trichomonózami, vlasové červy, rozsiahla kokcidióza v pokročilom štádiu /, tieto stavy sú pozorovateľné u mladých zvierat vo veku jedného týždňa až niekoľko mesiacov . U starších jedincov sa tieto stavy vyskytujú v menšom množstve. Tieto stavy sú často  odprevádzané veľkým trusom zmiešaným so žlčou. Trus je olejnatý , naviac je zelenej , niekedy tmavohnedej farby, silne zapáchajúci. Ide o trus ,  ktorý vylučuje organizmus napadnutý trichomoniázami v črevnom systéme alebo organizmus napadnutý vlasovými červami.

            Nehomogénny trus je taký , ktorého prechod cez črevný systém je rýchly. Čreva ,ktorých funkcia je porušená, majú veľké a často i rýchle kontrakcie, ktoré sú často bolestivé. Holub je nútený poskakovať na mieste. Tento stav sa dá odpozorovať hlavne v noci. Trus je väčšinou obklopený malým množstvom vody. Tento stav je špecifický pri kokcidióze, ďalej u neliečenej trichomoniázi v prvých dýchacích cestách(zobák, priedušky , hrvoľ ). Tiež sa môžeme stretnúť s trusom , ktorý obsahuje určitý podiel paratyfových parazitov alebo trus svetlej farby, čo je spôsobené prítomnosťou škrkavky. Tento parazit prechádzajúci pečeňou zablokuje produkciu žlče, a trus je svetlej farby. Prítomnosť parazitov v truse je zjavná , ak je trus krvavý. Tento jav je ale zriedkavosťou a je spôsobený krvácaním zadnej časti čriev.

            Aj keď  pozorovaním trusu a jeho zatriedením dospejeme k určitým záverom , čo nám umožní rýchly veterinárny zásah, nemôžme ho považovať za jedinú a správnu diagnózu.

            Dúfam , že konštatovania v tejto kapitole vás nebudú nabádať k nejakým rýchlym (laickým ) liečebným procedúram , ale že vždy je potrebné vyhľadať odbornú veterinárnu pomoc. Fakty uvádzané v tejto kapitole , znalosti o morfológii poštového holuba, o kŕmení ,o pitnom režime, o príprave na preteky dajú šikovnému chovateľovi odpoveď na otázku ako správne pripraviť svoje holuby na najbližší pretek aby nezostal v poli porazených.

 

Preparáty používané v chove  poštových holubov

CHOROBA

PRÍPRAVOK

DOBA PREVENTÍVNEHO       OŠETRENIA

Paramyxoviróza (pseudomor)

Colinak-pharmavak, Nobivac, Avipest, Pharmavac Columbi 2,  Columba

6-7 týždňov pred pretekmi a po pretekovej sezóne

Salmonelóza  (paratyfus)

Salgen, Bakteriofág STM,  Salmovír,

Enrogal, Salmovac, Enrobioflox, Baytril, Imeguil, Sutricol

Obdobie odpočinku

Od ½ decembra do ½ marca

Diftéria

Ovodifterín ,  Difgalén, Diftopharm

Január- staré,  júl - mladé

Mykoplazmóza

Eritromicínplv.4%,Doxygal,Tylan, Nortril,Enrogal,Gallivak,Baytril,Suanovil,Oxipharm  ,TKK ,res.- T+K plus, Sutricol

Február, resp. pri prepuknutí choroby

Ornitóza

Doxycyklín

Január až marec

Hemofilná nádcha

Streptomicin, Eritromicin, Nortril

Pri výskyte

Tuberkulóza

 

Liečba sa neprevádza

Kolibacilóza

Širokospektrálne antibiotika

Pri výskyte

Adenoviróza

Colistin, Colivet, Baytril, Doxycyklín, Nortril, Amixicilín,Enrobioflog, Enrogal,

Kolifarm,Linco-spectin, 4in1mix, Tucoprim,Emdotrim, Adenosan

Mladé po odstave

Aspergilóza

Fungicidín tab. , Trinidazol,

Pri podaní plesnivého krmiva

Trichomaniáza

Entizol,Dimetridazol, Metrozol,Torgil,

Flagil, Avimetronid,Trichobion,Tricho-plus,Trichokok,Trichocure tab.,Tricoxi,

Trinidazol,Emtril,Spartrix, Gambakokcid

TKK, res. T+K plus

Pred chovnou sezónou, po skončení pretekov celý chov, Pretekárov 1x týždenne

Kokcidióza

Sulfadimidin,Sulfacombin,Klozanid,EsB3

Livacox, Salicox, Gambakokcid,Coxi plus,Amprotvet, Darvisal T sol.,Appertex,

Tricoxi,Baycox, TKK, resp. T+K plus

Sutricol

Január- preventívne , August celý chov, pretekári 1x mesačne,

Kapilarióza

Mebenvet-mebendazolom,Nilverm- levamizolom, Ivo mec- ivermektínom,

Bioverm,Fembion,Aldifal,Helmigal

2x ročne – dospelé jedince (december, august)

-Mladé po odstave

Dezinfekcia prostredia

Virkon- S, Jodonal, Incidur,Neocidur

2x ročne

Dezinfekcia pit. vody

Akriflavin, Acidomid, Cholesol, Ov. ocot

Počas celého roka

Probiotiká

Mikrobión, Lactiferm, Laco, Ecovit, Biochol, Promótor, Avibion, ECOCURE, Propul,

-         po preteku

-         po antibiotickej liečbe

 

Vitamín- minerálne látky

Col vit-plus, Vitamín PG, AD3,B-komplex,Optimix

Compleo B-8,Gervit, Vitamineral,Visvit

BT, Fortalit, Plastin,Konvit,Aminosol,

Neo komplex-B,Supervit,Nutril Se,

Bellavet, Tonigal,Kolumbin, Pivné kvas.

-         celoročne podľa potreby

-         po antibiotickej liečbe

-         po preteku

-         pred pretekom

 

 

PREVENTÍVNY PLÁN LIEČBY

Ľudové miery:

Čajová lyžička roztoku                                                  5 ml

Polievková lyžica roztoku                                           15 ml

1 ml vodného roztoku                                                 20 kvapiek

1 ml olejového roztoku                                              35 – 40 kvapiek                  

Prášok na hrot noža                                                      0,5 –  1  g

Zarovnaná čajová lyžička                                            2 –  4  g

Navŕšená čajová lyžička                                             6 –  10  g 

Zarovnaná polievková lyžica                                    6 –  10  g

Navŕšená polievková lyžica                                      20 – 30  g

 

Mix  - Zmesi a tinktúry  

Kromix podľa MUDr. Koubka - 4 červené cibule, 1 celý cesnak, 15 kvapiek propolisu, lyžička skorocelu, 1lyžička materi dúšky, 2 lyžičky jablčného octu, 2lyžičky medu. Všetko rozmixovať. Vzniknutá kaša je dávka pre 40 ks.

Použitie - v pretekovej sezóne poliať kŕmnu zmes v stredu a štvrtok

           

- Matouškou mix -  3 veľké cibule, 1 celý cesnak, hrsť mladej žihľavy, 3 polievkové lyžice medu. Celú masu zaliať 2dl vody a rozmixovať.

Dávkovanie - na 3kg kŕmnej zmesi

Použitie - v pretekovej sezóne poliať kŕmnu zmes v stredu

 

Zeleninová zmes pána Adamíka - 0,5kg cibule, 0,5kg cesnaku, 0,5kg  citrónu pokrájaného na mesiačiky. Všetko rozmixovať. Do zmesi pridať 2dl liehu / 60% /. Premiešať a dať do 2l fľaše z tmavého skla (priesvitnú obaliť do alobalu ). Nechať 1 týždeň odležať v chladničke.

Dávkovanie- Na 1kg kŕmnej zmesi jedna polievková lyžica zeleninovej zmesi s pridaním 1 lyžice medu rozriedeného vlažnou vodou. Zmes s medom vytvoríme zmiešaním medu s vlažnou vodou alebo mierne teplou v pomere 1:1 , tento rozriedený med opäť v pomere 1:1 so zeleninovou zmesou , ale iba toľko koľko chceme použiť. Všetko premiešame a na dosušenie pridáme 1 polievkovú lyžicu pivných kvasníc.

Príklad: 5kg krmiva + 5 lyžíc zmesi s medom . Premiešame a na dosušenie krmiva pridáme 5 polievkových lyžíc pivných kvasníc, alebo plastinu, konvitu, roboranu a pod.

Použitie - Počas pretekovej sezóny v utorok. Najme cibuľa má významný vplyv  na čistotu horných dýchacích ciest, čo oceníme hlavne u mladých holubov. V čase vysokých teplôt = väčšia pravdepodobnosť k nádche zvýšiť podiel cibule na 1 kg a k tomu + 0,25 dcl liehu . V zimnom období pridať do zmesi 1 kg  mrkvy a k tomu 1 dcl. liehu.

 

Prvá pomoc pri chorobe mladých holubov podľa p. Adamíka – Pri holúbäcej chorobe  je jeden z príznakov to , že zrná obilnín zostávajú v hrvoli holúbät nestrávene na základe čoho je potrebné zmeniť spôsob a druh krmiva. Preto je potrebné niekoľko dni kŕmiť ovsenými vločkami mierne navlhčenými cesnakovou šťavou  alebo cesnakovým olejom ( cca 20 kvapiek na 1 liter ovsených vločiek). K tomu si pripravte mrkvový vývar:

- 1kg nadrobno nakrájanej mrkvy

- 3 rovné čajové lyžičky kuchynskej soli

- 2,5 litra pitnej vody

všetko zmiešame a necháme  1,5 hodiny variť. Takto si pripravíme dávku pre  40 ks holúbät  k pitiu po dobu 3 dni. Preto si scedený roztok  rozdelíme na 3 dávky.  Scedenú  mrkvu môžeme normálne skŕmiť, a to pridaním ku kŕmnej zmesi( napr. chovným ).

 Používanie soli podľa p. Adamíka – 1x mesačne  1 čajová lyžička do 4l vody. Predložiť  1x denne.

Tinktúra pána Dejdara - Tri fľaše na zaváranie / 0,7 l / so šrubovacím uzáverom. Do prvej nakrájame cibuľu, do druhej chren, do tretej cesnak. Všetko zalejeme lekárenským liehom( 60% ) . Uzavrieme a jeden mesiac necháme vylúhovať. Po mesiaci zmesi prefiltrujeme a zmiešame. Uskladnime v tmavej fľaši.

Dávkovanie - 1ml na 1l pitnej vody

Použitie - v pretekovej sezóne do pitnej vody od utorka do štvrtka, mimo pretekovú sezónu denne.

           

Cesnakový extrakt podľa Šavaru - 200g cesnaku rozdrviť a zaliať 2dl liehu / 60% /. Nechať vylúhovať jeden mesiac. Precediť a zmiešať s 1l slnečnicového oleja.

Dávkovanie - 30 kvapiek na 1kg kŕmnej zmesi

Použitie - počas pretekovej sezóny v utorok poliať krmivo + pivné kvasnice

Použitie v bežnom roku - od obdobia párenia do konca pretekovej sezóny 1x týždenne,

 

Čaj z hluchavky - Z usušených hluchavkových kvetov pripravíme 1l čaju do ktorého pridáme 1 čajovú lyžičku medu .

Dávkovanie - týždenná kúra

Použitie - počas veľkého prchnutia

 

Ovocný ocot / jablčný /- podpora tráviaceho  ústrojenstva

Dávkovanie :2- 3  čajové lyžičky na 1l vody. Podávať 1x týždenne po dobu 3dní.

Použitie - v pretekovej sezóne v stredu až piatok ráno

Niečo o jablčnom octe: Telo holuba potrebuje pre vzrast a vývin draslík. Draslík spolupôsobí s ostatnými minerálmi v boji proti baktériám. Dá sa povedať ,že bez draslíka nie je život A práve jablčný ocot je bohatým zdrojom tohto minerálu. Okrem draslíka obsahuje ocot aj fosfor,  chlór ,sodík ,horčík, vápnik, síru, železo, fluór, kremík a ďalšie minerály. Jablka používané na výrobu octu obsahujú potrebné minerály. Nie každý ocot má tieto účinky. Pri tvorbe jablčného octu sa premení ovocný cukor na kyselinu, ale minerály zostávajú neporušené. Jablčný ocot ničí baktérie, pomáha pri hnačkách. Je účinný pri problémoch po konzumácii poškodeného obilia. Ocot neškodí obličkám. Pomáha v  boji proti tučnote počas pretekovej sezóny a to tak ,že  spaľuje tuk . Po prílete holuba z preteku je každý holub unavený. Na regeneráciu síl pomáha ovocný ocot zmiešaný s medom

Recept na výrobu jablčného octu: 1kg celých jabĺk umyť, vyrezať okvetie a stopku, postrúhať na strúhadle z umelej hmoty. Jablká treba strúhať s kožou, nelúpte ich ani neodstraňujte jadro a kôstky . Postrúhanú zmes treba dať do 4 litrového pohára a zaliať 2 litrami studenej pramenitej vody. Pohár zakryť tanierikom ( alebo gázou a previazať gumičkou).Každý deň zmes premiešajte drevenou lyžicou po dobu 10 dní. Potom zmes preceďte a pretlačte cez gázu. Do vypláchnutej fľaše nalejte pretlačenú šťavu a nechajte stáť 20 dní. Teraz už netreba miešať, ale nechať stáť v pokoji.. Potom hotový ocot stiahnuť do fliaš. Jablká ani zmes nesmie prísť do styku s kovom !!!

 

Všeobecne o cesnaku - všetci chovatelia vedia, že cesnak je považovaný za liečivú rastlinu. Má dobrý vplyv na celkový metabolizmus holubov. Cesnak priaznivo pôsobí na krv, krvný obeh. Na základe nových výskumov má aj antibiotické účinky s pôsobením proti infekciám dýchacích ciest. Pre pretekajúcich holubov je ozajstnou bombou. Základom ich úspechu je výborná kondícia a stav dýchacích ciest. Antibakteriálne účinky cesnaku minimalizujú zápaly očí, krku, nosa, a umožňujú tak pretekárom rýchly let. Cesnakové výťažky vo forme olejov a tinktúr je výhodnejšie podávať cez krmivo. Postačí 30 kvapiek tinktúry na 1kg kŕmnej zmesi.

 

Niečo o cibuli – obsahuje vitamín B,C,A i E, vlákninu , zinok a draslík. Má proti bakteriálne účinky. Je účinná pri metabolizme tukov. Allicín posilňuje imunitný systém. Éterické oleje brzdia zápalové procesy a uvoľňujú hlien. Na všetky respiračné infekcie : pripravte šťavu z nasekanej cibule pridajte do nej med a nechajte pôsobiť 6 hodín. Dávkovanie : 2 čajové lyžičky na 1l vody resp. poliať  krmivo

Cvikla – Obsahuje vitamíny skupiny B, vzácne minerálne a lipotropné látky. Obsahuje jód, kobalt. Zmierňuje infekciu dýchacích ciest, reguluje krvný obeh, odporúča sa pri liečení pečene a obličiek, je výživná, posilňuje organizmus a pomáha pri liečbe chrípky .

Mrkva – je bohatá na vitamíny A, B a C , betakarotén, železo, vápnik ,draslík a sodík.

Použitie: podávanie v priebehu 1 alebo 2 dni, vynikajúce detoxikačné účinky na pečeň. Viac vitamínu A –karotenu sa uvoľňuje pri tepelnej úprave (až 60 % ).

Propolis podľa p. Vrubela – 1/2 litra 93% lekárenského liehu a 100g propolisu. Propolis necháme v liehu 3 týždne lúhovať, potom vzniknutý roztok prefiltrujeme.

Dávkovanie : tri čajové lyžičky na 7 litrov vody

 Použitie: v pretekovej sezóne v utorok a štvrtok, celoročne – od jarného obdobia po ukončenie pretekov mladých

Liečba : trichomoniaza, celkový zdravotný stav 

Komentáre (4)


Vaše meno (84.19.66.20)
20. 01. 2019 - 09:55:49

| Jaroslav Mráček,Prostějovská 14, 798 21 Bedihošť,ČESKÁ REPUBLIKA. Dobrý den. Nemohu nikde najít příbalový leták na nově vyrobenou vakcinu Pharmavac PHA/na adenovirus/. Nemáte možnost mi leták zaslat, nebo poradit. Děkuji Mráček. Tel.: +420582368053, mob.:+420720108395, Email:mracekjaroslav@seznam.cz
Peter Horvath (185.98.208.212)
29. 10. 2016 - 14:58:44

| Dobry den co presne ukaze mikroskop ked maju tricho,na co mam pozerat.Dakujem Horvath
Stastny Antonin Uh.Brod (77.48.52.169)
14. 10. 2014 - 20:15:36

| Velmi poucne.Dekuji.
Chovateľ (178.40.121.175)
14. 04. 2012 - 18:05:55

| Trichomoniáza Je najčastejšia choroba holubov, znižuje výkon a huluby sú malátne. Pri liečení tejto choroby by mal byť chovateľ veľmi opatrný a zvážiť dávkovanie a dobu liečenia. Najlepší test pri určení Trichomoniázy vonkajšej alebo vnútornej je použiť mikroskop, ktorý nám presne ukáže v akom štádiu sa choroba nachádza. A až potom možme začať danú chorobu liečiť. Neliečime zdravé holuby, pretože je to zbytočné a keď budu tieto holuby choré liecivá už nemusia účinkovať.
Pridajte Váš komentár


(ostáva

=

Počet návštev (od 04.04.2012):
00206040
© Copyright Ján Trebuňák - SION
Coded by: Roman Košč - ITPROOF | design by: Ondrej Vašák - Design & Photography